12 oktober 2022

René van Ginderen: 'Talent behouden voor de arbeidsmarkt vraagt om verder te kijken dan iemands cv of diploma'

Talent behouden is één van de pijlers uit het programma West-Brabant werkt met Talent. De (lokale) overheid is een belangrijke spil om mensen aan het werk te krijgen en hun talenten te behouden en ontwikkelen. Aan de hand van interviews spreken we de mensen achter deze pijler. In dit deel: René van Ginderen, wethouder arbeidsmarkt gemeente Roosendaal, lid commissie Arbeidsmarkt Regio West-Brabant en lid Bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Hoe kijkt u tegen talent aan?

"Ik vind het interessant om verder te denken dan iemands cv of diploma. Het is belangrijker om te kijken naar wat er in iemand zit. Wat beweegt hem of haar in het leven? Wat zijn de drijfveren? En welke vaardigheden heeft die persoon, die aansluiten op de wens van een bedrijf of organisatie? Ontwikkeling vindt overal plaats. Van klaslokaal tot werkplek. Daarom is het goed dat we als gemeenten het gesprek aan gaan met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in het Regionaal Werkbedrijf."

Welke rol vervult de overheid, of in dit geval de gemeente, op de arbeidsmarkt?

"De overheid heeft drie rollen. De eerste rol is natuurlijk het besturen en regievoering. Zorgen dat er een plan is en zorgen dat alle betrokken partijen meewerken aan dit plan. Dit zie je goed terug in samenwerkingsverbanden, waar we overleg voeren met bedrijven en onderwijsinstellingen. Ook heeft de overheid een stimulerende rol, door bijvoorbeeld kansrijke projecten financieel of materieel te steunen. Verder is daar de faciliterende, mogelijk makende rol. Zoals het creëren van een onderwijslocatie of het opzetten van een netwerkevenement."

Als we uitzoomen en een regionale bril opzetten. Wat vindt u dan van die rol?

"De uitdagingen en tekorten op de arbeidsmarkt waar we als regio voor staan, zijn zo groot dat we eigenlijk niet in regio- of landsgrenzen moeten denken. De arbeidsmarkt stopt niet bij de grens van West-Brabant. Samenwerkingen om meer mensen aan het werk te krijgen, mogen dus ook in België of Zeeland gezocht worden. Daarbij komt dat strategie, tactiek of operationeel werken steeds vaker vervallen als het gaat om de nieuwe uitdagingen en transitievraagstukken die op werknemers en werkgevers afkomen. Ik pleit persoonlijk voor een flexibele gemeentelijke organisatie op basis van een stevig plan. Maar wel een organisatie die meebeweegt met de eisen en wensen die andere overheden, organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen van de gemeente vragen."

Wat verwacht u van de toekomst? Hoe werken we aan het behouden van talent?

"Ik houd wel van leren en experimenteren. Dat gebeurt al op veel plekken in de vorm van projecten of pilots. Het laten zien en delen van opbrengsten hiervan is heel waardevol. Er zijn verschillende soorten talenten. Goed is om te kijken naar waar wat nodig is. Op dit moment gaat het om knappe koppen en gouden handjes. Dat zijn de talenten die nodig zijn. Wil je die behouden, zorg dan dat er een prettig woon- en leefklimaat heerst in West-Brabant. Waarin ruimte voor recreatie, goed wonen en genoeg voorzieningen een grote rol spelen."

Wat wilt u aan collega's of andere partijen meegeven als het gaat om talent behouden op de arbeidsmarkt?

"Talent kan ook weleens uitvallen of tijdelijk niet meer kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat we aandacht hebben voor een startkwalificatie. Dit kan een diploma, praktijkervaring, cursus of wat dan ook zijn. Zolang werkende mensen maar aan kunnen tonen dat ze de juiste vaardigheden hebben, zodat ze alsnog een baan kunnen vinden. Want het lukt lang niet iedereen om een diploma te halen, maar dat betekent niet dat we deze groep mensen op de arbeidsmarkt aan de kant laten staan."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent in de regio. Als partner vanuit de overheid, maakt gemeente Roosendaal verschillende projecten van West-Brabant werkt met Talent mogelijk. Zoals MeetYourTalents! en Talent Bouwen en Binden. Bekijk de website van West-Brabant werkt met Talent voor een overzicht van alle projecten in West-Brabant. René van Ginderen opent de bijeenkomst Dag van het TALENT Behouden op 13 oktober.