20 oktober 2022

Ruim 60 miljoen euro beschikbaar voor groene transitievraagstukken West-Brabant

De zoektocht naar nieuwe, groene energiebronnen en gebruik van circulaire grondstoffen is complex. Regio West-Brabant werkt daarom samen met onder andere de provincie Noord-Brabant en REWIN. De partijen nemen samen deel in het Just Transition Fund (JTF), een Europees fonds dat bijdraagt aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Vanaf 2023 is 60 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven en projecten van West-Brabantse mkb’ers.

Foto: Paul Martens, JTF - Stimulus

Het JTF is een aanjager voor innovatie in de regionale economie. Naast aandacht voor het milieu en de economie richt het fonds zich ook op de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van de energie- en duurzaamheidstransitie. Daarmee wil het fonds ook de brede welvaart onder inwoners verder stimuleren, waarbij de focus niet alleen op economisch gebied ligt maar ook op sociaal vlak, gezondheid en recreatie.

Drie sporen 

Verduurzaming en de energietransitie vragen om grote investeringen. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. De regio West-Noord-Brabant wil met het JTF investeren in drie thema's, ook wel sporen genoemd: 

1. Innovatie
De middelen voor het innovatiespoor gaan naar projecten die leiden tot innovatie bijvoorbeeld op het gebied van chemie en biobased bouwmaterialen, modernisering en omschakeling naar duurzame energiebronnen.  

2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur
De middelen die gereserveerd zijn voor dit spoor gaan naar projecten die de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de transitie. 

3. Arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen
De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor arbeidsmarkt gerelateerde projecten. Het gaat daarbij om het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie van werkzoekenden. Hierbij ligt extra focus op jongeren.

Over het fonds 

JTF is bedoeld voor consortia gevormd door het midden- en kleinbedrijf (mkb), non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en gemeenten. Het budget is 58,5 miljoen. 72 procent van het budget moet vóór eind 2023 zijn toegewezen aan projecten en vóór eind 2026 zijn uitgegeven. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro. Naast de provincies en gemeenten, zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrokken.

Meer informatie en vragen over subsidie 

Lees meer over het JTF en de subsidiemogelijkheden op de website van Stimulus Programmamanagement. Of neem direct contact op met de projectmanager JTF West-Noord Brabant Nicolle Lambrechts (06 18 30 31 91 en e-mail). Ook zijn er drie kwartiermakers aangesteld. Heb je specifieke vragen, dan kun je direct contact opnemen met een van de kwartiermakers. Hun gegevens en meer informatie zijn onderaan deze pagina van de provincie Noord-Brabant te vinden.

Medegefinancierd door de Europese Unie POS