17 augustus 2020

Samen in gesprek over invulling van de agenda vitaal platteland

Voor de invulling van de agenda 'Vitaal platteland' zijn gesprekken gevoerd met gemeenten, de provincie Noord-Brabant en REWIN. Een vitaal platteland is continu in ontwikkeling en vraagt dus om een dynamische agenda. Daarin kiezen we gericht waar regionale inzet nuttig is. De agenda is een uitwerking vanuit het Actieprogramma Regio West- Brabant 2019-2023. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) en het energielandschap.

'Op het platteland komen de transities (energie en landbouw) en klimaatadaptatie samen. Tegelijkertijd ontwikkelt de agrofood sector zich én vergroot het belang van een circulaire economie. Naast het oplossen van problemen uit het verleden moet de focus verschuiven naar economische kansen voor de toekomst.' Aldus Dianne Schellekens, kwartiermaker Vitaal Platteland Regio West-Brabant.

Betrokken bestuurder

Patrick Kok

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Zundert

Contactpersoon

Carolien Roovers

adviseur Ruimte
Thema:
Ruimte