17 augustus 2020

Samenwerken aan een betrouwbaar wegennet

De regio kiest ervoor om het wegennet betrouwbaar te organiseren. Nu en in de toekomst. We willen niet stilstaan, we zetten een stap naar voren.

Verdieping op regionale thema's

Bereikbaarheid is een cruciale factor in onze economie. Ons economisch vestigingsklimaat is gebaseerd op goede, houdbare en betrouwbare mobiliteit. Juist daarom verdient mobiliteit onze zorg en aandacht. 

Wat is betrouwbaarheid van een wegennet?

Betrouwbaarheid gaat over de voorspelbaarheid van een reis, het hebben van voldoende alternatieven en de robuustheid van het netwerk. De opgestelde aanpak gaat uit van mobiliteit in plaats van modaliteit (de vervoerswijze). De aanpak nam als vertrekpunt de ervaren pijnpunten vanuit reizigers, bedrijfsleven en gemeenten. 

Pijnpunten 

Een ombouw van de A27, structurele hinder op aansluitingen en knooppunten, een druk bereden onderliggend wegennet, de woningbouw opgaven in de steden, de groei binnen onze topsectoren, een groei uit havens om ons heen…. Allemaal aanleidingen om nu te kiezen voor een eenduidige aanpak.

Opgave en uitgangspunten

Centraal in de aanpak staat de economische ontwikkeling in de regio. Een sterk economisch vestigingsklimaat betekent dat we onze regio voor de toekomst bereikbaar houden. Dat kunnen overheden niet alleen. De Aanpak betrouwbaarheid wegennet is gericht op samenwerken. We hebben elkaar nodig, reizigers, bedrijfsleven en de overheid zijn partners als het gaat om het behoud van onze kracht en bereikbaarheid. Samen houden we deze regio draaiende.

In het plan maken we straks keuzes waar we de meeste impact kunnen hebben en zetten we in op maatregelen die op de korte termijn effect sorteren.

Hoe doen we dit?

  • Door slimme technieken te gebruiken zorgen we dat reizigers en bedrijven bewuster kiezen waar, wanneer en hoe ze reizen.

  • We brengen mensen in aanraking met alternatieve vormen van vervoer, we stimuleren ander gedrag in hoe en wanneer mensen reizen.

  • Waar nodig organiseren we op (kleinschalige) betere, infrastructuur om de doorstroming veiligheid, betrouwbaarheid en leefbaarheid te vergroten.

  • We organiseren op betrokkenheid van provincie en rijk om dit samen op te pakken.

Samen met de expertise van onze gemeenten en de Rebel bouwden we aan deze aanpak. Bestuurders mobiliteit van West-Brabant stemden 3 juni 2020 in met de Aanpak betrouwbaar wegennet. Nu komt de volgende stap; concretiseren en bouwen aan partnerschap en nieuwe allianties.

Betrokken partijen

  • RWB

  • Gemeenten

  • PNB

  • RebelGroup

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Contactpersoon

Yeliz Karar

adviseur Mobiliteit