06 april 2023

Stedelijke Regio Breda-Tilburg gastregio voor Europese stedelijke ontwerpwedstrijd Europan

De Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) is in Nederland gastregio voor de 17e editie van Europan, de meest omvangrijke ontwerpwedstrijd in Europa voor jonge architecten. Verspreid over de SRBT-regio zijn zes locaties geselecteerd die voorbeeldig zijn voor de verstedelijkingsopgaven waar de regio voor staat. Dit zijn ’t Zoet en Schorsmolen in Breda, het winkelcentrum in Etten-Leur, Groenewoud en Kenniskwartier in Tilburg en de Taxandriaweg in Waalwijk.

Een deelname aan Europan levert voor gemeenten naar verwachting vernieuwende ideeën en oplossingen op die toepasbaar zijn op meerdere plekken in de regio. Europan17 ging op 29 maart gelijktijdig voor alle deelnemende Europese steden van start. Ontwerpteams uit heel Europa kunnen zich voor één of meerdere locaties inschrijven. Zij moeten hun voorstellen uiterlijk 30 juli dit jaar indienen. Een nationale jury met enkele internationale juryleden en specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap beoordeelt de inzendingen voor de SRBT-regio. Begin december 2023 worden de winnaars voor alle locaties in Europa tegelijk bekend gemaakt.

Publieksprogramma

Tijdens de wedstrijdperiode organiseert Europan NL samen met de architectuurcentra BLASt en CAST een divers publieksprogramma rondom 'living cities', het thema van Europan17. Op 20 april is er in Breda een openbaar avondprogramma dat verder ingaat op de deelname van de SRBT en de opgaven van de zes locaties. Het publieksprogramma is te vinden op de websites van BLASt (www.stichtingblast.nl) en CAST (www.castonline.nl).

Aansluiting bij regionale opgaven

Europan biedt een kans om de nog jonge samenwerking in de gemeenten een podium te geven. Het is tevens een eerste stap naar een gezamenlijke aanpak van de regionale opgaven op het gebied van wonen, landschap, winkelen, werken en mobiliteit. De keuze van de locaties en de spreiding over de regio representeren de samenwerking en geven een beeld van de opgaven die in de regio spelen.

De hoofdopgaven in de SRBT zijn:

  • Hoog stedelijkheid: identiteit, innovatie en gemengd gebruik

  • Stedelijkheid: transformatie van voorzieningen en mobiliteitstransitie

  • Stedelijke vernieuwing/revitalisering: sociale kracht en ruimtelijke diversiteit

De ontwerpopgaven in de verschillende steden staan veelal model voor de opgaven van meerdere gemeenten in de SRBT. De opgave van revitalisering, zoals die in Schorsmolen in Breda, speelt op meer plekken in de regio. Dit komt doordat zowel in onze steden als dorpen het grootste deel van de woningvoorraad is gebouwd in de naoorlogse periode.

Voorzieningen

Ook is de ontwikkeling van meer stedelijkheid en de combinatie van wonen, werken en voorzieningen tot een (hoog)stedelijke mix een opgave waar meerdere gemeenten voor staan. De opgave van het herontwikkkelen en transformeren van een cluster van voorzieningen in middelgrote steden zoals Etten-Leur, zien we op verschillende plekken in de regio (met urgentie) terugkomen. Voor de mobiliteitsopgave is de openbaar vervoer hub in Waalwijk als testlocatie opgevoerd.

Meer informatie

Het is de bedoeling om met de deelname aan Europan het gesprek in de regio op gang te brengen over onze ruimtelijke opgaven en tevens interessante ideeën en oplossingen te genereren en talent voor toekomstige opgaven te scouten. Meer informatie over Europan en de ontwerpbrieven voor de zes locaties zijn te vinden op www.europan.nl. Benieuwd naar de samenwerking op SRBT-gebied? Lees hier meer over dit onderwerp.