27 januari 2022

Terugblik Themacafé Human Capital West-Brabant

26 januari vond het Themacafé Human Capital West-Brabant plaats. Een boeiende avond met interessante sprekers uit het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Onder wie Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar, Tilburg University), Sarah Wilton (lid College van Bestuur Avans Hogeschool), Jeroen de Lange (wethouder, gemeente Bergen op Zoom) en Raymond Kouwenberg (VNO-NCWO Brabant - Zeeland). Het Themacafé is hieronder terug te kijken via YouTube:

Embedded content: https://www.youtube.com/embed/S155_u1ieAI

Het was een inspirerende avond waarin de gastsprekers hun eigen ervaringen deelden en waarbij ook al naar samenwerking gezocht werd. Het thema en de noodzaak waren duidelijk: de arbeidsmarkt staat onder druk en we hebben iedereen nodig om bij te dragen aan het verlichten van die druk. Dit op een positieve en ondersteunende manier aanvliegen vormt een belangrijk gegeven, aldus de sprekers.

We moeten investeren in de vitaliteit voor mensen, zodat ze zich uit zichzelf blijven ontwikkelen

Marc van der Meer, hoogleraar Tilburg University. 

Over het onderwerp

Menselijk kapitaal is een voorwaarde voor het realiseren van de economische ambities en grote maatschappelijke en economische veranderingen waar we als regio voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarktvraag rond de energietransitie of digitalisering bij bedrijven. Ook kampen veel werkgevers met een tekort aan goed opgeleid personeel. Een betere samenwerking tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven (triple helix), vormt een oplossing om deze uitdagingen aan te gaan. Waarbij ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, technische innovaties en het anders inrichten van de arbeidsmarkt mogelijke sleutels vormen.

Human Capital Strategie West-Brabant

Centraal tijdens de avond stond ook het voorstel voor de Human Capital Strategie West-Brabant, dat wethouder Jeroen de Lange vanuit de commissie van advies Arbeidsmarkt van RWB deelde met de aanwezigen. In dit voorstel wordt de urgentie om actie te ondernemen in triple helix-verband en de oplossingen en uitdagingen die daarbij komen kijken duidelijker. Het vormt een document waar bestuurders en beleidsmakers uit de regio op verder kunnen bouwen.

Meer informatie

Lees hieronder voor meer inzichten over hoe RWB werkt aan de Human Capital Agenda. Zoals in de interviews met Rob Neutelings en het duo-interview met Marcel Willemsen (wethouder gemeente Oosterhout) en Iwan de Waard (ondernemer en lid Economic Board West-Brabant):

RWB | Nieuws: Rob Neutelings: 'Toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt om intensievere samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven' (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Menselijk kapitaal anders inzetten: 'Beroepen veranderen of verdwijnen, maar daar komen nieuwe voor terug' (west-brabant.eu)