30 november 2020

Terugkoppeling raadsledenbijeenkomsten gedeelde mobiliteit 26 en 27 oktober

Eind september werd door de Gedeputeerde Staten en de zestien West-Brabantse gemeente de uitgangspunten voor gedeelde mobiliteit in West-Brabant op hoofdlijnen in een uitgangspuntendocument vastgesteld. Bijgaand de link naar het uitgangspuntendocument. Tijdens de raadsledenbijeenkomsten op 26 en 27 oktober kregen de deelnemers toelichting op vastgestelde uitgangspunten en verdere proces.

Tijdens de interactieve sessies was het mogelijk om vragen te stellen over vastgestelde uitgangspunten. De raadsleden vroegen tijdens de interactieve sessies extra aandacht voor onderstaande onderwerpen:

  • (sociale) veiligheid en betrouwbaarheid;

  • Duurzaam en betaalbaar mobiliteitssysteem;

  • Gemeentelijke plus;

  • Vervoer over water;

  • Eenduidigheid en begrijpelijkheid van het systeem.