09 september 2020

Themacafé Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant

“Regio West-Brabant is ongelooflijk in trek, onze ligging is cruciaal. Een sterk #vestigingsklimaat is van groot belang voor onze regio. We zijn één Regio West-Brabant en willen samen meerwaarde creëren.” Aldus Cees Lok, wethouder in Gemeente Roosendaal en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep #bedrijventerreinen, tijdens de hybride bijeenkomst #toekomstvisie bedrijventerreinen West-Brabant.

Het gepresenteerde toekomstbeeld is de het 1e concept en basis voor de #investeringsagenda en regionale onderbouwing voor lokale plannen.

Dr. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen nam het live en online publiek mee in zijn scherpe analyses, o.a.: Werkende bedrijventerreinen, die gewoon niet altijd mooi zijn, maar waar gewerkt wordt en circulaire bedrijventerreinen; van beleidsproza naar uitvoering.

Er ontstond een interessante paneldiscussie tussen Ferdinand van den Oever, CEO Port of Moerdijk, Jan van Mourik, manager belangenbehartiging VNO-NCW Brabant Zeeland en Cees Lok Cees-Jan Pen en aanwezig publiek.