19 oktober 2021

Themacafé Vitaal Buitengebied: 'West-Brabant heeft met zijn buitengebied goud in handen'

Een inspirerend Themacafé op 18 oktober, waar verschillende West-Brabantse gasten met elkaar het gesprek aan gingen over de te varen koers en visie voor het buitengebied van de regio. Het leverde boeiende gesprekken op over de kansen en ambities waar de zestien gemeenten, waterschappen, provincie, maar ook het bedrijfsleven in West-Brabant voor staan. Bekijk hieronder de volledige uitzending van het Themacafé terug:

Embedded content: https://www.youtube.com/embed/6sNsah3BA8A

Ellie van Beek leidde de eerste gespreksronde tussen Patrick Kok van de gemeente Zundert, Michael van Hulst namens TNO, Bart Bomans van BVR Adviseurs die de gebiedsagenda vitaal platteland maakten en Jonica de Bruin namens REWIN West-Brabant. Tijdens het gesprek benadrukten de partijen dat een vitaal buitengebied bestaat uit de ideale mix van wonen, werken, recreatie en natuur. En spraken ze over de potentie en sterke punten van het West-Brabantse buitengebied.

Tijdens de tweede ronde ging het gesprek verder tussen wethouders uit de bestuurlijke kopgroep Vitaal Buitengebied: Shah Sheikkariem, Willy Knop, Patrick Kok en dijkgraaf Kees Jan de Vet en Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde van de provincie. Zij gingen dieper in op het politieke en uitvoerbare accent. Hoe vertaal je ontwikkelingen, plannen en ideeën naar de praktijk in de gemeente? En wat gebeurt er nu al op dat gebied? Deze vragen en verschillende andere onderwerpen stonden centraal in de tweede helft van de avond.

Vitaal Buitengebied, Themacafé II

Innovatie en ontwikkeling

Onder andere het belang van West-Brabant als Plantbased regio van de toekomst, hoe de Agrofood en Biobased-sectoren optimaal laten floreren en welke rol innovatie speelt bij de ontwikkeling van het West-Brabantse buitengebied.

Zo vertelde Patrick Kok over de goede ervaringen van pilots die in het Zundertse buitengebied worden uitgevoerd. Deze pilots pakken de agrarische leegstand en klimaatverandering in de gemeente aan. Onder meer door nauw samen te werken met inwoners en bedrijven. Dijkgraaf Kees Jan de Vet kon zich daar in vinden. Zelf gelooft hij niet in een overheid die geïsoleerd visies maakt en zich vastpint op een datum in de toekomst. Hij heeft vertrouwen in het van onderaf krachten bundelen en het ontwikkelen van nieuwe gemeenschapszin.

Goud in handen

Naast kansen kent de regio ook een aantal uitdagingen. Volgens Straver is de provincie bereid om samen met gemeenten, bedrijven en burgers de handen uit de mouwen te steken: "We moeten groot denken in West-Brabant, we hebben met het buitengebied goud in handen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de eiwittransitie en de verwerking van de plantaardige grondstoffen. Dat hangt nauw samen met de arbeidsmarkt, een van de grootste vraagstukken. Nu en zeker in de toekomst."

Dat schept volgens haar een aantal mooie vertrekpunten om beter op samen te werken. Op dat gebied vinden nu al interessante ontwikkelingen en experimenten, zo besloot Shah Sheikkariem: "In Altena werken we bijvoorbeeld nauw samen met de woonkernen en ondernemers. We vragen ze om hulp om te experimenteren in eiwittransitie. Zo kom je samen tot een krachtige regio."

Meer informatie

Het Themacafé is later terug te zien via YouTube. Wil je meer weten over de gebiedsagenda die BVR Adviseurs samen met Regio West-Brabant opstelde? Dit document is hieronder te downloaden en in te zien.