22 februari 2024

Tim Simons: 'Verkeersveiligheid stopt niet bij gemeentegrenzen'

Tim Simons, wethouder van de gemeente Drimmelen, is ook ambassadeur verkeersveiligheid binnen Regio West-Brabant (RWB). De gemeente is in het dorp Wagenberg gestart met een onderzoek naar veilige(re) routes naar scholen en sportclubs. Simons vertelt hoe dit project niet alleen de gemeente maar ook de regio helpt bij het vergroten van verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten in de regio West-Brabant. Wat is het project en hoe gaan jullie te werk?

"Het project focust op veilige sport en schoolroutes. Het doel hiervan is om de weg van en naar school en sportclub veilig te maken, zodat kinderen zelfstandig naar hun scholen en sportlocaties kunnen gaan. Samen met bewoners, basisschool en sportverenigingen onderzochten we hoe die routes veiliger kunnen. Uit gesprekken met deze deelnemers komt een plan met locaties en situaties die we aanpassen om de veiligheid te verbeteren. Denk aan grote maatregelen, zoals het herinrichten van een kruispunt, en kleine maatregelen zoals het plaatsen van extra verlichting of het snoeien van te hoge heggen."

Wat wil de gemeente Drimmelen met dit verkeersproject bereiken?

"Kinderen moeten de zelfstandigheid terugkrijgen om zelf naar school en hun vereniging te kunnen lopen en fietsen. Dat moet op een veilige manier gebeuren, zodat ouders ook gerust zijn. Onze tip daarbij voor andere gemeenten is: doorloop het traject samen met ouders, leraren en sportcoaches, zodat je ook gelijk aan bewustwording werkt."

Waarom willen jullie expliciet jongeren bereiken binnen de gemeente Drimmelen?

"Voorheen ging vrijwel iedereen te voet of met de fiets naar school toe. Tegenwoordig zien we dat veel kinderen dat niet meer doen. Bijvoorbeeld omdat ouders ze op weg naar hun werk snel even naar school brengen. Dit zorgt voor meer drukte met auto’s rondom scholen, waardoor ouders hun kinderen daar weer niet tussendoor willen laten fietsen of lopen. Met als gevolg dat er nóg meer kinderen naar school gaan met de auto. Voor sportverenigingen geldt hetzelfde. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Die cirkel willen we doorbreken. Het moet straks weer normaal zijn in onze dorpen om te voet of met de fiets naar je school of sportclub te gaan. Je moet er als gemeente samen met de scholen en verenigingen voor zorgen dat dat op een veilige manier kan."

Dit is niet alleen een verhaal van de gemeente Drimmelen. Waarom is het belangrijk om (regionaal) samen te werken aan verkeersveiligheid in plaats van iedere gemeente voor zich?

"De weg stopt niet bij de gemeentegrens. Dagelijks rijden onze inwoners voor hun werk, een dagje weg of een rit naar het ziekenhuis dwars door de provincie heen. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken en samen optreden tegen wegpiraten en gevaarlijke verkeerssituaties. Tegelijkertijd worstelen we er als gemeenten mee om de juiste medewerkers te vinden die met ons mee willen werken aan een veiliger verkeer. Als we ideeën en ervaringen met elkaar kunnen delen, komen we allemaal verder." 

Verkeersveiligheid is niet alleen een aandachtspunt onder jongeren. Wat is er nodig voor gemeenten in de regio om alle inwoners bewuster te maken van een veiliger verkeer?

"Wie nog niet overtuigd is van samenwerking, adviseer ik 'De staat van verkeersveiligheid 2023' te lezen. In dit rapport staat dat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt. Dat is zorgelijk. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers is 60-plus. Bij de doden en slachtoffers zien we dat fietsers een groter risico lopen. Om deze cijfers naar beneden te krijgen, is samenwerking tussen gemeenten, regio en provincie van belang. Daarnaast blijven het verkeer en de wereld veranderen. Kijk maar naar de komst van de e-bike. Als gemeente organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks een e-bike training waarbij ouderen ‘les’ krijgen in het omgaan met de e-bike."

Tot slot: wat hoopt u te bereiken met een bredere aanpak voor de regio, ook gezien uw rol als verkeersveiligheidsambassadeur binnen RWB?

"Hoe vaak maak je het niet mee dat het verkeerslicht allang op groen is gesprongen, maar de auto voor je nog niet is opgetrokken omdat de bestuurder met zijn of haar telefoon bezig was? En denk je dat die telefoon aan de kant gaat als ze op de snelweg zitten? Nee. Dus vind ik dat het tijd is voor focusflitsers en goede campagnes die indruk maken om dit gedrag te stoppen."

"Ook zie ik dat er bij de fietsenmaker steeds meer elektrische fietsen te koop zijn. Als daardoor meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto, is dat positief. We moeten onszelf tegelijkertijd afvragen of iedereen wel op een elektrische fiets kán rijden. Ze gaan erg hard en vanaf een bepaalde leeftijd wordt het moeilijker om het stuur onder controle te houden. Daarnaast zijn niet al onze fietspaden berekend op deze snelle fietsers. Met valpartijen en ongelukken tot gevolg. Ook daar zullen we in voorlichting wat mee moeten."

Meer weten over dit onderwerp

De verkeersveiligheid vergroten en het aantal verkeersslachtoffers naar nul zijn twee doelen waar zowel de provincie Noord-Brabant als gemeenten uit West-Brabant, verenigd in RWB, zich voor inzetten. Tim Simons is samen met wethouder Sanneke Vermeulen van de gemeente Roosendaal regionaal ambassadeur verkeersveiligheid. Gemeenten werken in RWB-verband samen aan concrete acties en overleggen om bewustwordingscampagnes of -acties met elkaar af te stemmen. Bekijk ook platform 'Brabant gaat voor nul' voor meer informatie over verkeersveiligheid in de provincie Noord-Brabant.