12 december 2023

TINT West-Brabant: 'Regio Deal en inclusieve technologie kunnen brede welvaart regio verbeteren'

Als de nieuwe aanvraag voor de Regio Deal voor West-Brabant goedgekeurd wordt, gaat het geld dat vrijkomt naar tientallen projecten die de brede welvaart in West-Brabant verbeteren. Aan het woord is Bert Verlaan, coördinator Werkgevers Service Punt (WSP) en TINT West-Brabant, over hun deelname aan de Regio Deal voor West-Brabant. TINT West-Brabant zet met hun project in op het toepassen van inclusieve technologie voor kwetsbare medewerkers op de arbeidsmarkt.

TINT West-Brabant staat voor Technohub Inclusieve technologie. Om inwoners van West-Brabant met een kwetsbare arbeidsmarktpositie voor een langere periode te helpen, ziet TINT de inzet van technologie als een sleutel. Bert Verlaan: "Samen leren, onderzoeken en ontwikkelen we technologieën om de toegankelijkheid van werk te vergroten en drempels te verlagen", vertelt hij. "We werken samen met werkgevers, werkzoekenden, onderwijs, onderzoekers, arbeidsmarktprofessionals en technologieontwikkelaars."

Technische hulpmiddelen

TINT wil binnen West-Brabant laten zien hoe technische hulpmiddelen een bijdrage leveren aan een inclusieve(re) arbeidsmarkt. Daarnaast wil TINT door projecten en onderzoeken, grotere innovaties en inzet van technologische hulpmiddelen bij werkgevers bevorderen. Denk aan een exoskelet om het tillen van zware spullen te verlichten of het toepassen van augmented of virtual reality bij het inpakken van producten. Verlaan wijst ook op het bieden van een fysieke plek waar inwoners ervaringen kunnen opdoen op het gebied van Inclusieve technologieën. "Dan moet je denken aan leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) en hun werkgevers. Wanneer iets werkt en succesvol is, kunnen we productie opschalen of uitbreiden."

Expeditie MidZuid West-Brabant werkt met Talent

Een voorbeeld van inclusieve technologie: bij het aanvullen van een tandartskoffer wordt gebruikgemaakt van licht en signalen, zodat de werknemer makkelijker weet hoe hij of zij de koffer moet vullen. Bron: TINT West-Brabant - MidZuid

Samenwerken in de regio

De maatschappij verandert. De druk op de arbeidsmarkt wordt hoger. Er staan nog altijd veel mensen aan de zijlijn van de maatschappij, terwijl zij wel hun steentje bij willen dragen. Bijvoorbeeld door te werken. "Willen we deze mensen mee laten doen, dan vraagt dat om een gecoördineerde samenwerking en concrete plannen. We zullen iets anders moeten doen dan dat we altijd hebben gedaan", legt hij uit. De financiële middelen uit een mogelijke Regio Deal kan TINT West-Brabant gebruiken voor een eerste opstap om verder op te schalen. "Het doel is dan om deze doelgroep beter deel te laten nemen in het arbeidsproces en of hun inzetbaarheid en werkplezier te vergroten en een betere invulling te geven aan de Wet 'Banenafspraak'."

Zonder een gezond functionerende arbeidsmarkt is eigenlijk iedere maatschappelijke verandering onmogelijk. De grote druk op de arbeidsmarkt zorgt voor meerdere problemen in de maatschappij. Bijvoorbeeld als er geen kinderopvang mogelijk is of wanneer er treinen niet rijden vanwege personeelstekort. Technologie kan daar, in wat voor vorm dan ook, bij helpen.

Brede welvaart in West-Brabant

Via inclusie en participatie wil TINT daarmee de brede welvaart bij hun medewerkers verbeteren. Brede welvaart gaat verder dan economische cijfers of te besteden geld, maar gaat ook over zaken als geestelijke of fysieke gezondheid. De brede welvaart in West-Brabant kan op veel vlakken beter. Verlaan: "Technologie kan zorgen dat werk toegankelijker wordt, men meer plezier in het werk ervaart en dat de eigenwaarde van de mens in het werk wordt vergroot."

Het vraagstuk om de brede welvaart te verbeteren heeft dus een aanpak met verschillende accenten nodig, gaat hij verder. Die technologie is er vaak al, volgens hem. "Hoe wij deze inzetten voor inwoners met een kwetsbare arbeidsmarktpositie vraagt om samenwerking met overheden, zoals gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen uit de hele regio West-Brabant. Door samen te werken hebben we meer kennis, ervaring en een groter netwerk."

Meer over de Regio Deal

Begin februari 2024 maakt rijksoverheid bekend of regio West-Brabant de Regio Deal, en daarmee de financiële middelen om de projecten te steunen, toegekend krijgt. Naast TINT zijn er verschillende projecten die mee willen doen in deze Regio Deal. Wil je meer weten over deze Regio Deal met een focus op plantaardig, brede welvaart en (sociale) innovatie? Bekijk onze website voor meer informatie en houd onze kanalen in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen.