02 juli 2020

Vernieuwend MKB West-Brabant geselecteerd voor MKB deal

Het Rijk heeft 11 december bekendgemaakt dat het plan ‘Vernieuwend MKB West-Brabant’ is uitgekozen uit de vele aanvragen die zijn gedaan voor de MKB-deals. Het plan, een samenwerking van Gemeente Breda, REWIN West-Brabant, Gemeente Halderberge en Economische Koepel Halderberge, Regio West-Brabant, Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant en VNO-NCW Brabant Zeeland, richt zich op de thema’s Innovatie, Digitalisering en Menselijk Kapitaal.

Boaz Adank, wethouder gemeente Breda en voorzitter van de commissie van advies Economie Regio West-Brabant: “We zijn enorm blij met deze toekenning. Het laat zien dat de regionale samenwerking sterk is. We hebben in een zeer korte tijd samen een goed plan opgesteld. Met deze deal kunnen we circa 750.000,- euro investeren in vernieuwing van het mkb in onze regio. Heel belangrijk, want zij zorgen voor twee-derde van alle werkgelegenheid in de regio. Samen met het mkb kunnen we ervoor zorgen dat de regio klaar is voor de toekomst.”

Innovatie, Digitalisering en Menselijk Kapitaal

Projecten binnen het plan richten zich onder meer op het helpen innoveren van mkb-ondernemers door ze te koppelen aan de creatieve sector om nieuwe oplossingen te vinden, ondersteuning te bieden bij het vinden van nieuwe verdienmodellen en onderlinge (cross-sectorale) verbinding te stimuleren. Tweede speerpunt is een programma om mkb-ondernemers te ondersteunen bij de digitale uitdagingen; met onder andere inspirerende events, adviesvouchers waarmee bedrijven een advies kunnen krijgen op het gebied van digitalisering en ondersteuning bij het verbeteren van de digitale vaardigheden van personeel. Menselijk kapitaal is het derde thema. Er wordt een kennis- en leercentrum metaal en onderhoud en een Doeners Academie opgericht. De laatste is gericht op de instroom in de techniek en logistiek. In deze sectoren ervaart het mkb grote personeelsknelpunten.

Kennis- en leercentrum

Martien Kats van de Stichting Vakopleiding Metaal: “Met deze bijdrage van het Rijk krijgen we met een aantal partners de mogelijkheid om in Halderberge een regionaal Kennis- en Leercentrum te realiseren voor metaal en onderhoud. Naast onderwijs gaat dit centrum kennis delen en adviseren over het gebruik van nieuwe technologieën en kansen die digitalisering biedt. Ook zal er een divers aanbod aan bijscholingscursussen worden geboden, aansluitend bij een grote behoefte bij de ondernemers. Hiermee gaat een grote wens in vervulling.“ Henk Rosman van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant vult hierbij aan: “Dit MKB-plan wordt breed ingezet en sluit aan bij de behoefte van ondernemers in de regio. De grote transities gaan veel impact hebben en met deze MKB-deal kunnen we echt verschil maken.”

Vernieuwing brede mkb hard nodig

De vernieuwing van het brede mkb was al één van de speerpunten van de regio én van Breda. Zo is het onderdeel van de Economische Agenda van de Economic Board West-Brabant en één van de drie speerpunten in de nieuwe economische visie van de Gemeente Breda (‘Internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit’.) Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een groot deel van de mkb-bedrijven in de regio traditioneel van aard is waarbij sprake is van een hoog marktaandeel, maar opererend in een markt met weinig of geen marktgroei.

Pilots en projecten

Met het huidige businessmodel zijn deze bedrijven aan het einde van hun levenscyclus. Vernieuwing is echt noodzakelijk. Door de snelle ontwikkelingen in de huidige maatschappij en het gunstig economisch klimaat, worstelen veel mkb-ondernemers onder meer met het kunnen meegaan met de snelle (technologische en duurzame) veranderingen en het bepalen van een toekomstbestendige strategie voor consolidatie, groei en innovatie. Ook de inzet van gekwalificeerd personeel is een zorg. Daarom heeft de regio de afgelopen jaren al pilots en projecten opgezet, zoals het Groei mkb-programma en de Groei-ondernemers Challenge. Deze twee projecten zijn ook opgenomen in de best-practices gids ‘Aan de slag voor het brede mkb’ van Platform31.

MKB-Deal

Om een sterker mkb te creëren nodigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor MKB-Deals. Met de MKB-Deals komt meer geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het ‘brede’ mkb sterker maken in deze tijden van snelle transities. Denk daarbij aan digitalisering, aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de internationalisering en aan de trend van verduurzaming.