20 oktober 2021

Vitaal Buitengebied: de kracht en potentie van de Oostelijke Kleigronden

Werken aan een vitaal West-Brabants buitengebied vraagt om samenwerking op verschillende vlakken en sectoren. Dit gebeurt in de vorm van vier gebieden op basis van geografische eigenschappen. Het derde gebied dat we uitlichten in dit vierluik is de Oostelijke Kleigronden. Waarin onderscheidt dit gebied zich binnen het West-Brabantse buitengebied en draagt het bij aan een krachtige regio?

De Oostelijke Klei omvat het grootste gedeelte van de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en Altena. Het is een gebied met verschillende landschappen met voornamelijk rivierklei- maar ook zandgronden, aan de grote wateren van Hollands Diep, Maas, Merwede, de Mark en het Markkanaal en met veel natuur met in het bijzonder de Biesbosch. De verschillen in de landschappen en de grote rivieren zorgen voor duidelijke verschillen in opgaven en kansen tussen de gemeenten binnen dit gebied.  

Unieke eigenschappen Oostelijke Kleigronden

Ook dit gebied heeft een uniek profiel. Waardoor het een eigen positie heeft binnen de regio West-Brabant en zich onderscheidt door een aantal sterke kwaliteiten.  

 

Oostelijke Kleigronden, Vitaal Buitengebied

  • Een grotendeels agrarisch gebied met vruchtbare kleigrond dat sterk is in grote teelten, korte ketens en de eiwittransitie. Tegelijkertijd is maintenance, in de vorm van de scheepvaartindustrie bij Werkendam, een belangrijke economische sector. Met de Sterke Steden op een steenworp afstand heeft het productiegebied een grote afzetmarkt in de nabijheid. 
     

  • De Biesbosch vormt de belangrijkste ecologische structuur en is een recreatieve trekpleister. De komende jaren wordt gewerkt aan het koppelen van deze gebiedsoverstijgende ecologische structuur aan een groter landschap dat de grote wateren richting Zuid-Holland volgt. De Zuiderwaterlinie is hier een belangrijk cultuurhistorisch kader. Vrijetijdseconomie, recreatie en landschap zijn hier opkomend. Goede stad- en land verbindingen tussen de Sterke Steden en het landschap zijn belangrijk voor deze economie. Een vitaal platteland is ook een voorwaarde voor gezondheid.  
     

  • Het gebied van de Amercentrale in Geertruidenberg is een belangrijke energiehub in de omgeving, nu en in de toekomst. Als warmtebron is deze locatie gekoppeld aan een uitgestrekt warmtenetwerk. Rond dit gebied liggen ook kansen voor de koppeling tussen de natuurgebieden op de zandgronden en de Biesbosch. Door middel van een attractief en recreatief landschap rondom de centrale waar geëxperimenteerd kan worden met de combinatie tussen energiewinning en landschapsontwikkeling.  

Meer over Vitaal Buitengebied   

Ben je benieuwd naar de ideeën die de zestien West-Brabantse gemeenten hebben voor het vitaal buitengebied van de regio? In de gebiedsagenda hieronder vind je de verschillende profielen, hoe ze elkaar versterken en welke opgave en uitdagingen deze gebieden hebben.