08 oktober 2021

Vitaal Buitengebied: de unieke kracht van de Brabantse Wal uitgelicht

Werken aan een vitaal West-Brabants buitengebied vraagt om samenwerking op verschillende vlakken en sectoren. Dit gebeurt in de vorm van vier gebieden op basis van geografische eigenschappen. Het eerste gebied dat we uitlichten in dit vierluik is de Brabantse Wal. Waarin onderscheidt dit gebied zich binnen het West-Brabantse buitengebied en draagt het bij aan een krachtige regio?

Het grondgebied van de Brabantse Wal bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en Steenbergen. Deze gemeenten liggen allemaal of grotendeels op of aan de Brabantse Wal. Een uniek stuk landschap in West-Brabant en de rest van Nederland. Het is een hoger gelegen strook (zand)grond die boven de overige (klei)polders van West-Brabant uitsteekt, met een eigen flora en fauna.

Unieke eigenschappen Brabantse Wal

De Brabantse Wal heeft een aantal unieke eigenschappen die bijdragen aan de gezamenlijke kracht van West-Brabant en die belangrijk zijn voor de regio vanuit economisch of natuurhistorisch oogpunt.  

Vitaal buitengebied Brabantse Wal

  • Het gebied kenmerkt zich door een aantrekkelijk landschap met veel diversiteit. In het gebied komen hoog en laag, zand en klei, stad en dorp, natuur en economie samen. Alle ingrediënten die de kwaliteiten van West-Brabant laten zien zijn hier aanwezig.

  • Een breed scala aan specialistische topsectoren waaronder Maintenance (vliegveld Woensdrecht, Aviolanda), BioBased Economy, Agrofood (DAB-LAB, AFC Nieuw Prinsenland, de grote teelten), Logistiek en een sterke economie rond de vrijetijdssector. 

  • De Brabantse Wal en omgeving is een gebied waar de West-Brabantse Sterke Steden en Vitaal Buitengebied elkaar overlappen. Stad en land zijn met elkaar verweven. Het gebied is gelegen op een kruispunt van weg en spoor richting Vlaanderen, Zeeland, de rest van Brabant en de Randstad. De samenhang met de Zeeuwse eilanden en met de metropoolregio Antwerpen is sterk aanwezig.  

Meer over Vitaal Buitengebied 

Ben je benieuwd naar de ideeën die de zestien West-Brabantse gemeenten hebben voor het vitaal buitengebied van de regio? In de gebiedsagenda hieronder vind je de verschillende profielen, hoe ze elkaar versterken en welke opgave deze gebieden hebben.