28 oktober 2021

Vitaal buitengebied: hoe de Westelijke Kleigronden bijdragen aan een gezond West-Brabant

Werken aan een vitaal West-Brabants buitengebied vraagt om samenwerking op verschillende vlakken en sectoren. Dit gebeurt in de vorm van vier gebieden op basis van geografische eigenschappen. Het vierde gebied dat we uitlichten in dit vierluik zijn de Westelijke Kleigronden. Waarin onderscheidt dit gebied zich binnen het West-Brabantse buitengebied en hoe draagt het bij aan een krachtige regio?

De Westelijke Kleigronden omvat voornamelijk de gemeenten Steenbergen, Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom en Roosendaal. Het is een groot agrarisch gebied met vruchtbare grond dat sterk is in grote teelten zoals suikerbieten en aardappelen. De samenwerking Waterpoort verbindt hier diverse gebiedsopgaven. 

Unieke eigenschappen Westelijke Kleigronden 

Ook dit gebied heeft een uniek profiel. Waardoor het een eigen positie heeft binnen de regio West-Brabant. Deze sterke eigenschappen zijn er zowel op economisch vlak als natuur, cultuur of historisch. 

Westelijke Kleigronden, Vitaal Buitengebied

 • Een sterk economisch profiel rondom de Agrofood-sector. Met AFC Nieuw Prinsenland als centrum, een plek waar onderwijs en bedrijven samenkomen en innovaties mogelijk maken. 
   

 • Met de Sterke Steden op een steenworp afstand heeft het productiegebied een grote afzetmarkt in de nabijheid.  

 • Een landschap dat is gekoppeld aan de grote deltawateren richting Zuid-Holland en Zeeland, vrijetijdseconomie, recreatie en landschap zijn hier opkomend. Goede stad-land verbindingen tussen de Sterke Steden en het landschap zijn belangrijk om door te bouwen op deze economie. Kansrijk zijn de vestigingssteden van de Zuidelijke Waterlinie, recreatieve arrangementen en combinaties met streekproducten of andere sectoren. 
   

 • De ligging aan de Zuidwestelijke delta brengt eigen opgaven mee over bijvoorbeeld verzilting die in het kader van het Deltaprogramma worden opgepakt. 
   

 • Het gebied is ver ontwikkeld in de energietransitie (windturbines) en gelegen aan een uitgestrekt warmtenetwerk en meerdere grote (potentiële) warmtebronnen in de omgeving.  

Meer over Vitaal Buitengebied   

Ben je benieuwd naar de ideeën die de zestien West-Brabantse gemeenten hebben voor het vitaal buitengebied van de regio? In de gebiedsagenda hieronder vind je de verschillende profielen, hoe ze elkaar versterken en welke opgave en uitdagingen deze gebieden hebben.