14 oktober 2021

Vitaal Buitengebied: hoe de Zuidelijke Zandgronden bijdragen aan een krachtige regio

Werken aan een vitaal West-Brabants buitengebied vraagt om samenwerking op verschillende vlakken en sectoren. Dit gebeurt in de vorm van vier gebieden op basis van geografische eigenschappen. Het tweede gebied dat we uitlichten in dit vierluik zijn de Zuidelijke Zandgronden. Waarin onderscheidt dit gebied zich binnen het West-Brabantse buitengebied en draagt het bij aan een krachtige regio?

Met de Zuidelijke Zandgronden bedoelen we de gemeenten Zundert, Rucphen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Etten-Leur en Breda. Deze zes gemeenten liggen grotendeels op zandgrond, in tegenstelling tot de kleibodem waar een ander groot gedeelte van West-Brabant uit bestaat. De Zuidelijke Zandgronden hebben van oudsher een sterk profiel in de topsector Agrofood met een specialisatie in boomteelt en zacht fruit, zoals Treeport en Fruitport. Ook staat het gebied bekend om de bosrijke omgevingen.  

Unieke eigenschappen Zuidelijke Zandgronden 

Ook dit gebied heeft een uniek profiel. Waardoor het een eigen positie heeft binnen de regio West-Brabant. Deze sterke eigenschappen zijn er zowel op economisch als natuur en historisch vlak.

Vitaal Buitengebied - Zuidelijke Zandgronden
  • Een kwalitatief woonlandschap in de nabijheid van de Sterke Steden. Een gebied met goede stad-land verbindingen en een recreatief fietsnetwerk.

  • Groot aanbod aan verblijfseconomie en recreatie verspreid over het gebied.

  • Een divers landschap, onderdeel van het van Gogh Nationaal Park en het streeknetwerk Landstad de Baronie, met bossen, heide, beekdalen en een divers agrarisch profiel met boomteelt, fruitteelt en veehouderijen.

  • Business Center Treeport is een belangrijke plek waar onderwijs en bedrijfsleven uit de Agrofood-sector (boomteelt) samenkomen en waar innovatie gestimuleerd wordt.   

Meer over Vitaal Buitengebied  

Ben je benieuwd naar de ideeën die de zestien West-Brabantse gemeenten hebben voor het vitaal buitengebied van de regio? In de gebiedsagenda hieronder vind je de verschillende profielen, hoe ze elkaar versterken en welke opgave en uitdagingen deze gebieden hebben.