27 oktober 2020

Voortgang Gedeelde Mobiliteit West-Brabant - Raadsinformatieavond gemeenten

Hoe betrekken gemeenten, Regio West-Brabant, Provincie Noord-Brabant de raadsleden van de 16 samenwerkende gemeenten bij de veranderingen in het OV? Afgelopen maandag- en dinsdagavond namen raadsleden uit de hele regio deel aan interactieve online sessies.

In de toekomst heeft de reiziger de keuze uit een mix van vervoersmiddelen, afgestemd op de eigen wensen en motieven. Dit is het OV, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts. Dit noemen we Gedeelde Mobiliteit.

Bekijk de documenten

Raadsleden noemden het belang van (sociale) veiligheid en betrouwbaarheid - ook in de avonduren en op het platteland - en zijn voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Ook willen ze dat gedeelde mobiliteit betaalbaar is en blijft. Dit sluit aan bij het uitgangspuntendocument. Deze belangrijke informatie is hieronder te downloaden en in te zien.