06 oktober 2022

Wat heeft West-Brabant nu en in de toekomst nodig? Terugkijken op een inspirerende Regiodag

Bovendonk in Hoeven was 5 oktober het decor van de Regiodag. Waar West-Brabantse bestuurders met elkaar in gesprek gingen over de rol van regionale samenwerking en hoe we met actuele vraagstukken omgaan. Dat overleg verliep eerst in de commissies van advies, waarna er in de grote bibliotheek ruimte was voor een inhoudelijke discussie onder West-Brabantse bestuurders over de vraag wat Brede Welvaart is en hoe we ons als regio moeten of willen profileren.

Blijft winst maken of veel geld verdienen bijvoorbeeld net zo belangrijk in de toekomst? En wat zijn moderne, maatschappelijke waarden? Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk mensen het goed hebben in de regio? Welke koers willen gemeenten zelf varen? Hoe moeten we omgaan met huidige transitievraagstukken? Dat alles is tweeledig: het is soms een kwestie van moeten, soms een kwestie van moed om de juiste beslissing te nemen en te durven kiezen. De input van deze dag gaat mee in het nieuwe programma van Regio West-Brabant voor de komende jaren.

Inspirerende sprekers

Ook bekeken we de kansen en mogelijkheden, waarin we het als regio goed doen en wat er beter kan. Dit deden we samen met onze gastsprekers. Leo Kemps van Logistics Community Brabant sprak in een mini-college over brede welvaart en het anders inrichten van logistieke sector. Wat tot een boeiende discussie met de aanwezige wethouders leidde. Shah Sheikkariem, wethouder gemeente Altena en publicist, nam de aanwezigen mee in zijn visie op West-Brabant als groene regio. Waarin de agrarische sector een onmisbare rol speelt. Tot slot was het woord aan Jaap Korteweg, de man achter De Vegetarische Slager en inmiddels ook Those Vegan Cowboys. Korteweg, zelf ex-agrariër, vertelde over zijn visie op de eiwittransitie en verduurzaming van de landbouw.

Regiodag West-Brabant oktober

Ondernemer Jaap Korteweg neemt de aanwezige bestuurders mee in zijn verhaal en visie.

Vraagstukken

Veel vraagstukken. Die nog lang niet altijd een concrete oplossing of antwoord hebben, maar waarvan de oplossingen mogelijk in regionale samenwerking liggen. Die uitdagingen én het aanpakken hiervan vormen de basis voor het nieuwe programma waar Regio West-Brabant op dit moment aan werkt. Naar aanleiding van de Collegeconferentie West-Brabant op 9 november en de volgende Regiodag gaan we de plannen, ambities en ideeën van de bestuurders helder op papier zetten. Leo Kemps verwoordde het in zijn sessie kort maar krachtig: "We moeten in een andere, nieuwe film stappen. We moeten anders nadenken over hoe we met onze economie, ruimte en menselijk kapitaal willen omgaan."

Meer informatie

Tijdens de Regiodag komen de vier commissies van advies samen (Arbeidsmarkt, Economie, Mobiliteit en Ruimte). Ook vormt de dag een moment voor ontmoeting en inspiratie voor West-Brabantse wethouders. Kennis en ervaringen worden gedeeld, bijvoorbeeld over hoe een bepaald thema wordt aangepakt of hoe er beter samengewerkt kan worden tussen gemeenten.