17 september 2020

Werken aan sterke West-Brabantse steden - De eerste stappen zijn gezet

De bestuurders van kopgroep Sterke Steden hebben de handen ineen geslagen. Samen willen ze op weg naar een gezamenlijk verhaal van de vijf West-Brabantse steden: Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal. Welke opgaven hebben ze gemeen, hoe kunnen ze elkaar versterken en waar vullen ze elkaar in aan?

Een eerste kennismaking met het ambtelijk kernteam vond eerder in juni plaats. Hierbij gingen de steden digitaal met elkaar op speeddate. Tijdens deze kennismaking zijn de eerste stappen gezet naar het opzetten van een gezamenlijk verhaal en welke aanvullingen de steden op elkaar hebben. De vragen wat je als stad de andere steden biedt en wat je juist van een andere stad nodig hebt, stonden daarbij centraal.

Position paper Sterke Steden

Na die eerste verkenning in juni kreeg BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling de opdracht voor het maken van een position paper Sterke Steden. In dit onderzoek komt de gezamenlijke kracht en aanvullingen van de steden in West-Brabant naar voren. Op basis van het paper kan het bestuur onderbouwde keuzen maken. Gericht op het in samenhang organiseren van betere randvoorwaarden voor de economische kracht en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant.

Belangrijke punten uit het paper:

  • Gezamenlijke kracht van de vijf steden

  • Steden die elkaar aanvullen op verschillende thema's

  • Unieke bijdrage per stad

Meer informatie

BVR werkt aan Sterke Steden