29 oktober 2020

West-Brabant werkt met talent!

“In West-Brabant willen we een beroepsbevolking die klaar is voor de toekomst en een reden heeft om uit bed te komen.”

Was de boodschap van Marcel Willemsen.

“Dit versterkt de concurrentiekracht en het groeivermogen van het mkb."

Dit zei hij tijdens de bijeenkomst van 29 oktober 2020 West Brabant werkt met Talent. Meer dan 100 deelnemers lieten zich inspireren onder leiding van Jack van Gelder.

Ruben Jongkind leerde de deelnemers dat ieder individu in elke leeftijdsfase iets anders nodig heeft. En Marc van der Meer gaf een lezing vanuit wetenschappelijk perspectief: "We willen niemand aan de kant hebben staan, terwijl digitale ontwikkelingen op ons af komen".

Bestuurder Rob Neutelings van Curio: “In het mbo geven we een team van docenten de verantwoordelijkheid voor een groep van studenten. Een beweging die talenten recht doet.”

Betrokken werkgever Jean-Paul Kuijpers van RB Media: “We komen als werkgever steeds meer in de rol van coach om talenten te ontwikkelen.”

Willemsen riep op om projecten in te dienen via het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent is daar financiering voor beschikbaar.
Zie ook de film www.westbrabantwerkt.nl.