29 oktober 2020

Succesvolle kick-off West-Brabant werkt met talent!

Donderdag 29 oktober 2020 deden ruim honderd deelnemers uit de regio online inspiratie op rondom het thema '(arbeids)Talenten'. Door de gastsprekers werd een vergelijking getrokken tussen hoe om te gaan met talenten in de topsport en welke wetenschappelijke inzichten er zijn om talent van medewerkers in te zetten. De inhoud van de gastsprekers werd aangevuld door gesprekken aan tafel tussen regionale spelers uit het onderwijs, overheid en werkgevers. Het vormde een mooie aftrap van het nieuwe arbeidsmarktprogramma.

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat talent niet alleen gaat om hoogopgeleiden of de spelers uit een eerste elftal. Iedereen heeft talent en dit hebben we op de arbeidsmarkt hard nodig. De vraag is alleen hoe dit talent het beste naar boven te halen en op de juiste manier in te zetten. Dat is op korte termijn nodig tijdens de coronacrisis, maar evenzeer op de langere termijn hebben we werkend talent hard nodig op de veranderende arbeidsmarkt. Dit vraagt diverse aanpakken vanuit verschillende perspectieven, zo bleek uit het verhaal van Ruben Jongkind, oud-hoofd talentontwikkeling AFC Ajax.

Arbeidsmarkt

Marc van der Meer, Bijzonder hoogleraar Onderwijs Arbeidsmarkt Tilburg University, gaf een lezing vanuit wetenschappelijk perspectief: "We willen niemand aan de kant hebben staan, terwijl digitale ontwikkelingen op ons af komen" Iedereen moet daar volgens hem betrokken bij worden. De actie die volgt binnen Regio West-Brabant (RWB) is dat in samenwerking tussen overheid, onderwijs, werkgevers en werknemers diverse projecten worden ingericht op dit thema binnen de arbeidsmarkt.

In het mbo geven we een team van docenten de verantwoordelijkheid voor een groep van studenten. Een beweging die talenten recht doet. - Rob Neutelings, bestuurder Curio

Actie

Ideeën hiervoor zijn al met elkaar aan tafel gedeeld door de aanwezige tafelgasten. Dit waren Rob Neutelings, bestuurder Curio, Jean-Paul Kuijpers, werkgever RB-Media en Marcel Willemsen wethouder gemeente Oosterhout en voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf. Dit sluit aan op de opgave uit het actieplan van de Provincie Noord-Brabant, waarvoor West-Brabant een subsidie heeft ingediend voor het nieuwe arbeidsmarktprogramma 2020-2024. RWB gaat met West-Brabant werkt met Talent inzetten op de volgende actielijnen:

  • Talent aantrekken

  • Talent ontwikkelen

  • Talent behouden

  • Talent benutten

Tot slot riep Willemsen op om projecten in te dienen. Via het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent is daar financiering voor beschikbaar.

Meer informatie

Bekijk de video Westbrabant Werkt – met talent