18 februari 2022

West-Brabantse gemeenten: Tweede Kamer, maak werk van duurzame aanpak goederenvervoer per spoor

Vrijdag 18 februari brachten Tweede Kamerleden Fahid Minhas (VVD) en Lisa van Ginneken (D66) een bezoek aan West-Brabant om de situatie en de impact rondom het goederenvervoer per spoor met eigen ogen te zien. Bij Station Roosendaal ontmoetten zij Bernd Roks, burgemeester Halderberge en Cees Lok, wethouder Roosendaal evenals bewoners en vertegenwoordigers uit het West-Brabantse bedrijfsleven.

De toenemende stroom van goederen per spoor door acht West-Brabantse gemeenten zorgt voor overlast, tast veiligheid(sgevoelens) van inwoners aan en staat woningbouw in de weg. De gemeenten, provincie Noord-Brabant, het bedrijfsleven en bewoners spreken dan ook hun zorg uit dat het huidige rijksbeleid voor het goederenvervoer per spoor leidt tot meer overlast, tekort aan capaciteit en onveiligheid.

Kamerlid Lisa van Ginneken (D66): "Het was een informatieve ochtend. Goed om alle betrokkenen samen te spreken en ook te horen over mogelijke oplossingen." De conclusie is volgens haar duidelijk: er moet een visie voor de lange termijn komen. Dit neemt ze dan ook zeker mee terug naar Den Haag. Die conclusie deelt ook haar collega Fahid Minhas van de VVD: "Ik ben onder de indruk van de bijeenkomst van vanochtend. Vooral de input van omwonenden vond ik erg waardevol. Ik zie het als een belangrijke uitdaging om te kijken naar de mogelijkheden om goederenvervoer per spoor in stedelijk gebied duurzaam en toekomstbestendig te maken. Daar speelt de Tweede Kamer ook een rol in."

Bestuurlijke moed

"Door de huidige hoge belasting van de route Roosendaal-Eindhoven en de fors verwachte toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor op de Roosendaal-Moerdijkroute, is het voor mij duidelijk dat een duurzame oplossing niet lang kan wachten", laat Bernd Roks, burgemeester van Halderberge weten namens de West-Brabantse gemeenten.

Als er bijvoorbeeld meer woningen bijkomen, moet er nu al vooruitgekeken worden, zo stelt hij. "Dat vergt bestuurlijke moed. Ik verwacht dan ook dat de vereiste visie voor goederenvervoer per spoor leidt tot de versnelde aanleg van een goederenspoor langs Brabant."

Werkbezoek goederenvervoer per spoor

Urgentie

Naar verwachting groeit het landelijk goederenvervoer per spoor de komende jaren met 30 tot 50 procent. Het Rijk heeft al een Toekomstbeeld OV 2040 voor personenvervoer per spoor, maar er ontbreekt een zelfde soort visie voor het goederenvervoer. Gemeenten, inwoners en bedrijven betreuren dit. Want het vervoer per spoor is op zichzelf duurzaam. Wel zijn er nadelen voor de omgeving, zoals (geluids)overlast, trillingen en veiligheidsgevaar.

Oplossing voorhanden

Regionaal geven gemeenten en provincie aan dat er verbetering moet komen, maar het is uiteindelijk aan de Rijksoverheid om hier ook werk van te maken. Een oplossing is voorhanden en ligt deels in de eerder ingediende motie Schonis. Deze motie vraagt het kabinet om te komen met een Visie Spoorgoederenvervoer. De oproep van de samenwerkende gemeenten, provincie, bedrijven en inwoners aan de Tweede Kamer is om het kabinet te houden aan de eerder vastgestelde motie Schonis. De ontmoeting vrijdag dient dan ook als wake-up call voor de Tweede Kamer om vaart achter de uitvoering van deze motie te zetten.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Het bezoek van de Tweede Kamerleden loopt in het verlengde van de position paper 'Basisnet in balans'. Dit document is samengesteld door (West-)Brabantse gemeenten en de provincie.

Betrokken bestuurder

Bernd Roks

Algemeen bestuur
burgemeester Halderberge

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout