20 maart 2023

Woondeal moet 39.000 nieuwe woningen in 2030 opleveren in Stedelijke Regio Breda-Tilburg

9 maart 2023 bekrachtigden de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten en corporaties binnen de Stedelijke Regio Breda-Tilburg de regionale SRBT-Woondeal. Met de ondertekening van de Woondeal zetten partijen zich langjarig in om de woonopgave in deze regio aan te pakken.

In de woondeal worden afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, de locaties en voor wie er moet worden gebouwd. De samenwerkende gemeenten in SRBT-verband geven aan toe te werken naar 39.000 extra woningen in 2030. In de provincie Noord-Brabant worden in opdracht van het Rijk momenteel vier Woondeals opgesteld.

Woningbouwafspraken

In de woondeals is aandacht voor de bouw van betaalbare woningen en voor samenwerking, knelpunten en randvoorwaarden die van invloed zijn op de woningbouw. De uitvoering van de woondeals vindt plaats vanaf het eerste kwartaal van 2023. Zo zijn in de SRBT Woondeal afspraken te vinden over:

  • De woningbouwopgave;

  • Het versnellen van woningbouw;

  • De betaalbaarheid van woningen;

  • De kwalitatieve opgave (doelgroepen);

  • Herstructurering/ transformatie en verduurzaming;

  • De samenwerking, monitoring en sturing op de afspraken;

  • De kritische succesfactoren en gewenste ondersteuning.

Lees hier de Regionale woondeal SRBT terug.

Informatief Webinar

Tijdens een webinar zijn gemeenteraadsleden van de SRBT-gemeenten geïnformeerd over de aanleiding en inhoud van de Woondeal. Ook kregen ze meer inzicht in wat deze afspraken voor o.a. de nieuwbouwplannen in hun gemeente betekenen. Aansluitend werd de SRBT-woondeal ondertekend.

Over de woondeal

Landelijk worden in totaal 35 woondeals gesloten. De provincie Noord-Brabant heeft met de minister een handtekening gezet onder een totaal van 130.600 woningen in de periode t/m 2030.In de provincie Noord-Brabant worden in opdracht van het Rijk momenteel vier Woondeals opgesteld. Landelijk worden in totaal 35 woondeals gesloten. De provincie Noord-Brabant heeft met de minister een handtekening gezet onder een totaal van 130.600 woningen in de periode tot en met 2030

Meer informatie

Regio West-Brabant (RWB) is partner in deze stedelijke regio, waarin organisaties informeel samenwerken aan opgaven op het gebied van ruimte, stedelijke ontwikkeling en economie. Deelnemende gemeenten zijn: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk, Zundert, de provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Aa en Maas.