23 maart 2022

Actieagenda VTE Regio West-Brabant

Regio West-Brabant (RWB) zet zich in voor een sterke vrijetijdseconomie (VTE) die van de regio een aantrekkelijke recreer- en vitale bestemming maakt. Om met de samenwerkende gemeenten tot acties te komen, is er een goede ondergrond nodig. Op basis van de Inspiratiegids West-Brabant en Aanbodanalyse VTE West-Brabant zijn er acties in de Actieagenda VTE Regio West-Brabant geformuleerd om regionale ambitie waar te maken.

Dit document bevat verschillende acties, onderbouwd door onderzoeken naar vrijetijdseconomie van West-Brabant. De Actieagenda geeft de aanscherping op de ambitie,
resultaten van de positionering en aanbodsessies weer. Het document is daarmee een direct handvat voor gemeenten en ambtenaren om aan de slag te kunnen gaan.

Actieagenda VTE Regio West-Brabant downloaden

Wil je de volledige Actieagenda inzien en downloaden? Klik dan op onderstaande link.

Actieagenda VTE Regio West-Brabant