01 februari 2021

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023

De focus van de bestuurlijke samenwerking van de 16 gemeenten van Regio West‐Brabant (RWB) ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. We stellen in dit Actieprogramma RWB 2019-2023 doelen voor de komende vijf jaar. Samen te vatten als: “Werken aan een krachtige regio”. Hierbij gaat het om de opgaven waar de overheid voor verantwoordelijk is. Daarbij is de Economische Agenda West-Brabant van de Economic Board West-Brabant (EBWB) voor ons een belangrijk vertrekpunt.

In het Actieprogramma RWB 2019-2023 komen de bijdragen die de gezamenlijke gemeenten leveren aan de ambities van de Board én aan de aanvullende regionale overheidsagenda samen. De afgelopen periode is dit Actieprogramma RWB 2019-2023 door de commissies van advies voor Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte, het strategisch beraad en het algemeen bestuur verder uitgewerkt en aangescherpt.

Actieprogramma downloaden

We leggen met dit programma een goede basis om de West-Brabantse economie verder te brengen. Download het volledige programma hieronder.

Actieprogramma Regio West-Brabant 2019 - 2023

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht