16 november 2017

Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant

De West-Brabantse gemeenten hebben in het Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen West-Brabant opgesteld wat de stand van zaken, kansen en uitdagingen zijn van de West-Brabantse detailhandel. De gemeenten volgen de afspraken die zij samen met de provincie Noord-Brabant hebben gemaakt. Het afsprakenkader vormt het uitgangsdocument.

Het afsprakenkader vormt een uiteenzetting van de verschillende afspraken die de West-Brabantse gemeenten met elkaar gemaakt hebben. Onder andere op het gebied van winkelleegstand en het aanjagen en omarmen van nieuwe ontwikkelingen. Ook vormt het afsprakenkader een doorkijkje naar de toekomstige uitdagingen en kansen.

Download en bekijk het afsprakenkader