10 augustus 2020

Een krachtige economie in crisistijd

Sinds de maatregelen van het kabinet tegen de coronacrisis in werking zijn getreden heeft RWB verschillende acties ondernomen om gemeenten te helpen. Vanuit haar rol wil ze kennis delen over maatregelen en de crisis, maar ook opschalen waar nodig.

Acties van RWB

  • RWB deelt met de gemeenten actuele economische informatie en kennis over ondersteunende economische maatregelen. 

  • In afstemming met het bestuur Regionaal Werkbedrijf en partners diende RWB namens de arbeidsmarktregio West-Brabant een aanvraag in bij de provincie voor uitbreiding diensten werkgeversservicepunt. De provincie heeft hiervoor € 500.000 toegekend. Door deze uitbreiding kunnen ondernemers, maar ook werknemers en werkzoekenden, bij het WSP terecht voor informatie over steunmaatregelen, scholing en het matchen van vraag en aanbod tijdens de crisis.

  • Ook diende RWB aan de provincie een aanvraag in voor een “Coronafonds” om bedrijven en organisaties financieel te ondersteunen bij projecten die inzetten op de gevolgen van de Coronacrisis.  

  • RWB creeerde een overzicht met knelpunten over grenswerkers en arbeidsmigratie veroorzaakt door Corona. 

  • RWB heeft een crisisloket opgezet. Gemeenten kunnen hier terecht met vragen, signalen en opmerkingen over de crisis.

Kennisdeling

RWB houdt vanuit haar kennisdelende rol de gemeenten zo goed mogelijk op de hoogte van de economische ontwikkelingen en de gevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is ze netwerkpartner in het uitwisselen van ervaringen.

Betrokken partijen

  • Gemeenten

  • bestuur Regionaal Werkbedrijf

  • Provincie Noord-Brabant