17 augustus 2020

Eerste bestuursrapportage 2020

Download

Met de bestuursrapportages worden colleges geïnformeerd over de financiële voortgang van de regio.

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Burgemeester
Gemeente Woensdrecht

Contactpersoon

Marijke Riksen

manager Organisatie en Bestuurszaken