17 augustus 2020

Eerste bestuursrapportage 2020

Download

Met de bestuursrapportages worden colleges geïnformeerd over de financiële voortgang van de regio.

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht

Contactpersoon

Marijke Riksen

manager Organisatie en Bestuurszaken | contactpersoon WOO