31 maart 2018

Groene troefkaart klimaatadaptie 2018

Aantrekkelijk groen West-Brabant vult de randvoorwaarden in die voor een economische renaissance van de regio kunnen zorgen. Om tot de top van de Europese kennis- en innovatie regio’s te behoren is een aantrekkelijke leef-, woon- en werkomgeving een steeds belangrijkere voorwaarde. In 2018 brachten tien West-Brabantse gemeenten daarom het regiobod natuurnetwerk ´Groene troefkaart klimaatadaptatie´ uit.

Het regiobod geeft een inspanningsverplichting om minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen en minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aan te leggen. Dit document is opgesteld en ondertekend door de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en de gemeente Altena. Ook Waterschap Brabantse Delta, waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabants Particulier Grondbezit ondersteunen het regiobod.

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het bod wordt dit jaar verder uitgewerkt, en zal in aanvragen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant uitmonden. Sinds de startbijeenkomst in december 2017 groeide het enthousiasme bij alle partijen en daarmee ook de kilometers en hectaren die gerealiseerd wordt. Samen geven we zo een versnelling aan het compleet maken van het Natuurnetwerk Brabant.

Meer weten?

Download het volledige document via de downloadlink hieronder.

Groene troefkaart klimaatadaptie 2018