22 juli 2020

Inspiratiedocument Panorama West-Brabant

Download

De vertaling van het Panorama Nederland naar de regio West-Brabant gaat in op grote opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de transitie van de landbouw. Welke kansen wij zien om de regio te versterken met deze opgaven en de bestaande economische sectoren, waarbij eigen identiteit centraal staat. 

Betrokken bestuurder

René Lazeroms

Commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Hans Wierikx

Commissie Ruimte
wethouder Halderberge

Erik Wilmsen

Commissie Ruimte
wethouder Alphen-Chaam

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte