01 mei 2021

Position paper Sterke Steden

De position paper Sterke Steden vormt de basis van een nauwere samenwerking tussen de West-Brabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Deze steden constateren dat ze zich meer, en in samenhang met elkaar, moeten ontwikkelen om te zorgen voor een sterke steden-as als backbone van de regio.

In een nauwere samenwerking ligt een sterke kans om ruimtelijk-economische opgaven met een gezamenlijke kracht op te pakken. Met het samenwerkingsverband van Sterke Steden kunnende vijf steden zich steviger positioneren richting de provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Tegelijkertijd leveren zij een actieve bijdrage aan de (nationale) verstedelijkingsopgave. Het position paper verkent daarin de unieke bijdrage per stad, die daarmee bijdraagt aan de gezamenlijke kracht die de vijf steden voor de regio hebben. De steden doen dat niet alleen. Zij werken nauw samen met de gemeenten uit het omliggende gebied.

Position paper downloaden

De position paper is hieronder in te zien en te downloaden.

Position paper Sterke Steden 2021

Betrokken bestuurder

Ger de Weert

Commissie Economie
wethouder Etten-Leur