24 maart 2021

Raamwerk Circulaire Economie West-Brabant

De Nederlandse economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn. Op dit moment gebeurt er al veel in rijk en regio, hoewel dat nog altijd beter moet en kan. Tijdens de Regiodag op 24 maart stelden de zestien West-Brabantse gemeenten en Regio West-Brabant daarom de ambitieuze doelen voor de komende jaren vast. Deze zijn vastgelegd in het Raamwerk circulaire economie West-Brabant.

Om bij te dragen aan een duurzamere regio én wereld, gaan de zestien West-Brabantse gemeenten en partners in bedrijfsleven en onderwijs de krachten bundelen. Hieronder is het Raamwerk Circulaire Economie te downloaden zoals dat tijdens de Regiodag op 24 maart 2021 is vastgesteld.

Download het Raamwerk Circulaire Economie

Het volledige raamwerk is hieronder in te zien en te downloaden.

Raamwerk Circulaire Economie Regio West-Brabant

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk