24 maart 2021

Raamwerk Circulaire Economie West-Brabant

De Nederlandse economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn. Op dit moment gebeurt er al veel in rijk en regio, hoewel dat nog altijd beter moet en kan. Tijdens de Regiodag op 24 maart stelden de zestien West-Brabantse gemeenten en Regio West-Brabant daarom de ambitieuze doelen voor de komende jaren vast. Deze zijn vastgelegd in het Raamwerk circulaire economie West-Brabant.

Om bij te dragen aan een duurzamere regio én wereld, gaan de zestien West-Brabantse gemeenten en partners in bedrijfsleven en onderwijs de krachten bundelen. Hieronder is het Raamwerk Circulaire Economie te downloaden zoals dat tijdens de Regiodag op 24 maart is vastgesteld.

Betrokken bestuurder

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Johan de Beer

Commissie Economie
wethouder Zundert

Willy Knop

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Steenbergen

Jeroen de Lange

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie
wethouder Bergen op Zoom

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Contactpersoon

Bregje Poelman

themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt
Thema:
Economie