21 juli 2020

Rapport Toekomst bedrijventerreinen West-Brabant

In het rapport Toekomst bedrijventerreinen West-Brabant staat een belangrijke aanzet voor het toekomstbeeld van de bedrijventerreinen in West-Brabant. Hierin staat de uitgangsituatie van de bedrijventerreinen en de autonome ontwikkelingen die in de regio zichtbaar zijn. Het rapport is via onze website te downloaden en in te zien.

Dit brengt de propositie van de bedrijventerreinen in West-Brabant in beeld. Ook gaat het rapport in op de belangrijkste transities en trends die op de bedrijventerreinenmarkt spelen, onder de noemer ‘Next Economy’.

Kansen en opgaven

Hiermee biedt het inzicht in de eisen en kwaliteiten die in de komende tien jaar nodig zijn op de bedrijventerreinenmarkt. Tot slot brengt het de propositie van West-Brabant en de toekomstige gevraagde kwaliteiten bij elkaar. Waar liggen zo bezien de kansen en opgaven? Wat ontbreekt er nog?

Download hier de Analyse Toekomstbeeld bedrijventerreinen West-Brabant

Betrokken bestuurder

René Lazeroms

Commissie Ruimte
wethouder Rucphen