21 juli 2020

Rapport Toekomst bedrijventerreinen West-Brabant

Download

In dit rapport staat een belangrijke aanzet voor het toekomstbeeld van de bedrijventerreinen in West-Brabant. Hierin staat de uitgangsituatie van de bedrijventerreinen en de autonome ontwikkelingen die in de regio zichtbaar zijn. Dit brengt de propositie van de bedrijventerreinen in West-Brabant in beeld. Ook gaat het rapport in op de belangrijkste transities en trends die op de bedrijventerreinenmarkt spelen, onder de noemer ‘Next Economy’. Hiermee biedt het inzicht in de eisen en kwaliteiten die in de komende tien jaar nodig zijn op de bedrijventerreinenmarkt. Tot slot brengt het de propositie van West-Brabant en de toekomstige gevraagde kwaliteiten bij elkaar. Waar liggen zo bezien de kansen en opgaven? Wat ontbreekt er nog?

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Désirée Brummans

Commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Barry Jacobs

Commissie Ruimte
wethouder Bergen op Zoom

Willy Knop

Algemeen bestuur | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Steenbergen

René Lazeroms

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Rucphen

Matthijs van Oosten

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | stuurgroep subsidie Economie & Innovatie
wethouder Altena

Hans de Waal

Commissie Ruimte
wethouder Woensdrecht

Contactpersoon

Eveline Riede

adviseur Economie en Arbeidsmarkt
Thema:
Economie