07 april 2021

Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024 komt voort uit de Samenwerkingsagenda Mobiliteit Regio West-Brabant (vastgesteld op 30 september 2020). Met het Regionale Mobiliteitsprogramma worden de doelstellingen uit de Samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Dit verloopt via programmatische samenwerking, waarin we vanuit de Samenwerkingsagenda steeds kijken welke onderzoeken, experimenten en investeringsprojecten nodig zijn.

Foto: Wim Hollemans

De uitwerking van het programma gebeurt gebiedsgericht, in vier focusgebieden die West-Brabant verdelen. Ieder gebied krijgt een speciale aanpak in de vorm van maatregelpakketten. In de loop van 2021 worden de eerste maatregelpakketten uitgerold. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma is een samenwerking tussen de zestien West-Brabantse gemeenten, Regio West-Brabant, wegbeheerders, de provincie Noord-Brabant en SmartWayZ.nl.

Regionaal Mobiliteitsprogramma downloaden

Het gehele programma is hieronder te downloaden:

Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024 West-Brabant

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout

Hans Tanis

Algemeen bestuur | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector High Tech Maintenance
wethouder Altena