07 april 2021

Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024

Het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024 komt voort uit de Samenwerkingsagenda Mobiliteit Regio West-Brabant (vastgesteld op 30 september 2020). Met het Regionale Mobiliteitsprogramma worden de doelstellingen uit de Samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Dit verloopt via programmatische samenwerking, waarin we vanuit de Samenwerkingsagenda steeds kijken welke onderzoeken, experimenten en investeringsprojecten nodig zijn.

Foto: Wim Hollemans

De uitwerking van het programma gebeurt gebiedsgericht, in vier focusgebieden die West-Brabant verdelen. Ieder gebied krijgt een speciale aanpak in de vorm van maatregelpakketten. In de loop van 2021 worden de eerste maatregelpakketten uitgerold. Het Regionaal Mobiliteitsprogramma is een samenwerking tussen de zestien West-Brabantse gemeenten, Regio West-Brabant, wegbeheerders, de provincie Noord-Brabant en SmartWayZ.nl.

Regionaal Mobiliteitsprogramma downloaden

Het gehele programma is hieronder te downloaden:

Regionaal Mobiliteitsprogramma 2021-2024 West-Brabant

Betrokken bestuurder

Cees Lok

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie | commissie Mobiliteit (vz.)
wethouder Roosendaal

Kees van Aert

Commissie Mobiliteit
wethouder Etten-Leur

Danny Dingemans

Commissie Arbeidsmarkt | commissie Economie | commissie Ruimte
wethouder Moerdijk

Kevin van Oort

Commissie Mobiliteit | commissie Ruimte
wethouder Geertruidenberg

Clemens Piena

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV (vz.)
wethouder Oosterhout

Daan Quaars

Commissie Mobiliteit | Bestuurscommissie KCV
wethouder Breda

Hans Tanis

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV
wethouder Altena

Contactpersoon

André Seip

themaregisseur Ruimte en Mobiliteit