19 november 2019

Regionale afspraken bedrijventerrein West-Brabant 2019-2023

Met de Regionale afspraken bedrijventerrein West-Brabant 2019-2023 willen we de volgende stap zetten en komen tot een echte kwaliteitsslag op de West-Brabantse bedrijventerreinen en ons bedrijventerreinenbeleid. We leggen veel meer nadruk op kwalitatieve thema’s, zoals de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, herstructurering, duurzaamheid en de manier waarop we met elkaar samenwerken en ambities willen realiseren (het proces).

In onderstaand document zijn de afspraken te vinden die de zestien West-Brabantse gemeenten met elkaar hebben gemaakt. Deze afspraken zijn gericht om bedrijventerreinen in de regio zo optimaal mogelijk in te richten en bedrijven een duurzame, toekomstbestendige plek te geven. Waarbij onder andere rekening wordt gehouden met het milieu, ruimte en het elektriciteitsnetwerk.

Download Regionale afspraken bedrijventerrein West-Brabant 2019-2023