11 mei 2021

Trendanalyse en scenario’s West-Brabant

De trendverkenning is uitgevoerd door REWIN en Regio West-Brabant (RWB) in opdracht van Economic Board West-Brabant (EBWB) en het Strategisch Beraad. Doel is om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen de bepalend kunnen zijn voor de toekomst van de regio. Hiermee komen mogelijke kansen in beeld, wat weer leidt tot toekomstbestendige keuzes. Ook biedt het inzicht in de gevolgen van corona op de economie op de lange termijn.

De Economic Board West-Brabant (EBWB) zet in op een duurzame en krachtige West-Brabantse regio die ook in de toekomst weerbaar is.

Programmakeuzes

Voor het strategisch beraad (SB) is dit een belangrijke onderlegger bij de uitwerking van de opgaven in de diverse programma’s waar RWB regionaal aan (samen)werkt. De rapportage is geen glazen bol met een hard toekomstbeeld, maar helpt bij het gesprek om tot de juiste programmakeuzes te komen

De volledige eindrapportage van de trendverkenning is hieronder in te zien en te downloaden:

Trendanalyse en scenario's West-Brabant

Betrokken bestuurder

Paul Depla

Algemeen bestuur (voorzitter) | strategisch beraad (voorzitter)
burgemeester Breda