27 oktober 2020

Uitgangspuntendocument - vervolgstap naar Gedeelde Mobiliteit West-Brabant

Een vervolgstap in het tot stand brengen van gedeelde mobiliteit in West-Brabant. De opgaven, benoemd in de transitiestrategie, zijn nader uitgewerkt in dit uitgangspuntendocument. Dit is een gezamenlijk document dat ook door alle colleges van gemeenten in West-Brabant is vastgesteld. Hiermee hebben we de basis voor de vervolguitwerking, waarmee we nu aan de slag gaan.

In deze notitie gaat het voornamelijk over hoe we dingen ‘onder de motorkap’ moeten regelen om de beloften aan de reiziger waar te kunnen maken. Deze notitie vormt input voor de aanbestedingstrajecten voor de openbaar vervoer concessie en het Flex/WMO-contract.