01 december 2021

Uitvoeringsplan Circulaire Economie West-Brabant

De transitie naar een circulaire economie is voor alle partijen in West-Brabant een opgave. Met dit uitvoeringsplan bundelen we de krachten om gezamenlijk een beweging op gang te brengen en te bouwen aan een lerend ecosysteem.

Hoe pakken we dit plan aan?

  • We geven zelf het goede voorbeeld. Onder andere door onze inkoop en aanbesteding op (meer) circulaire wijze te laten gebeuren; hier profiteert het regionale MKB van.

  • We laten onze burgers zien wat we bedoelen met circulaire economie in milieustraten en ambachtcentra.

  • We werken samen met onze partners in overheid, onderwijs en het bedrijfsleven.

  • We delen we best practices met elkaar, zodat we niet 16 keer het wiel hoeven uit te vinden.

En natuurlijk, we starten niet op nul. Er gebeurt al veel in onze regio en we kunnen van elkaar leren. Aan de hand van onze koplopers brengen we een beweging op gang die helpt naar een volledig circulaire economie in 2050. Meer weten over onze aanpak?

Download hier het volledige uitvoeringsplan

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk