29 maart 2021

Wijziging vervoerscontract Deeltaxi West-Brabant

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de voorgenomen wijziging van de opdracht Deeltaxivervoer West-Brabant, kunt u dit gedurende de komende 4 weken kenbaar maken bij Regio West-Brabant. U kunt hiervoor een bericht sturen aan info@west-brabant.eu waarin u uw bezwaar toelicht.

Bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk 30 april 2021. Indien Regio West-Brabant geen bezwaren ontvangt, zal zij de wijziging van opdracht tot stand laten komen.

De aankondiging vindt u in onderstaand document en is gratis te downloaden.

Betrokken bestuurder

Clemens Piena

Commissie Mobiliteit | bestuurscommissie KCV (vz.)
wethouder Oosterhout

Contactpersoon

Marijke Riksen

manager Organisatie en Bestuurszaken