Werkgelegenheid West-Brabant
in 2018 gegroeid met 1,5%

Regio West-Brabant zet sterk in
op verdere ontwikkeling van
groene economie

Zilt, Zoet, Zalig West-Brabant

West-Brabantse gemeenten
investeren meer dan €4,7
miljoen in verkeersveiligheid
en bereikbaarheid

West-Brabant
beter bereikbaar

Nieuwsbrief
West-Brabant werkt

10 miljoen van Rijk
voor vernieuwingsprojecten
in Midden- en West-Brabant

Regio’s Midden- en West-Brabant:
samen versnellen, verslimmen
en verduurzamen

Toekomstperspectieven
Amergebied

Vrachtwagenparkeren;
dat doen we met zijn allen!

Vraag tijdig aan!
Subsidieregeling smart
industrie & logistiek

De 'Green Pellet':
basis voor een duurzamere wereld

Agri air:
vruchtbaar idee krijgt kans
om te rijpen

Provincie en Regio
West-Brabant
bereiken akkoord
over bedrijventerreinen

Biobased gewassen:
duurzaam, regionaal
en toekomstgericht

Schrijf je in op de nieuwsbrief

10.000 kilometer wandelen
in Brabant met
nieuwe wandelkaarten

Opleidingssubsidie Sectorplan
helpt 400 mensen aan werk

Netwerkbijeenkomst over
de Economische ambitie
West-Brabant

Contract Deeltaxi West-Brabant
met 2 jaar verlengd

Logistieke sector kiest opnieuw
West-Brabant tot sterkste
logistieke regio

De ontwerpbegroting 2019
in een nieuw jasje!

Regio West-Brabant biedt
‘Groene troefkaart
klimaatadaptatie’ aan

Brabant celebrates food

'Je bent wat je eet'
Over de kunst van voedsel

Nieuw regionaal Zorgpact
ondertekend in West Brabant

Fietsen? West-Brabant is
'the place to be'

Merendeel van subsidies
Sectorplan West-Brabant
uitgekeerd aan logistieke sector

320 plaatsingen
Techniek en Logistiek

Regionaal
Human capital aanvalsplan

Bestuurders in the picture:
Eef Schoneveld

Trein tussen Breda en Belgie
rijdt!

Brabantbrede aanpak
voor problematiek
vrachtwagenparkeren

‘In W-B pakken we
problemen
ook daadwerkelijk aan’

Nieuwe fietskaarten
Brabants knooppuntennetwerk

BrabantStad intensiveert
samenwerking

Vuelta in 2020
mogelijk in Breda en
West-Brabant

We Are Food
Brabant Europese Regio
van de Gastronomie in 2018

Boaz Adank:
‘West-Brabant heeft de ambitie
om nog een tandje bij te zetten’

We Are Food
Foods & Boots

-
-
-
Uitgave REWIN West-Brabant

Bakker in de
Metaalindustrie

bestuurders in the picture

West-Brabantse gemeenten
investeren meer dan € 6 miljoen
in verkeersveiligheid en
bereikbaarheid

Regio West-Brabant investeert
ook in 2018 in toegankelijk
(openbaar) vervoer