West-Brabant heeft
alles in huis voor de
plantaardige transitie

Door opgedane kennis en code
te delen kunnen we veel
organisaties in West-Brabant
verder helpen!

Door subsidie
doet Vekon meer
met hetzelfde aantal mensen

Balans tussen
goederenvervoer spoor
en leefbaarheid

Dien nu je aanvraag in!
ONDERZOEK & ONTWIKKEL (O&O) FONDS
2020

Ondernemersvragen
over Corona

Energiecluster Steenbergen
voorloper in de energietransitie

Het openbaar vervoer van de
toekomst: wat betekent deze
transitie voor gemeenten?

Fruit en bomen door
innovatief douaneportaal
makkelijker van A naar B

Schrijf je in op de nieuwsbrief

FOCUS OP VERSNELLING REALISATIE
ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES

REGIONALE SAMENWERKING VOOR EEN
DUURZAME, INNOVATIEVE VRIJETIJDSSECTOR

‘VERNIEUWEND MKB WEST-BRABANT’
geselecteerd voor MKB-deal

Geslaagd inspiratiebezoek
Truckparking West-Brabant

Provincie en gemeenten sluiten
intentieovereenkomst ov-systeem

“De Markhoeve in Strijbeek wordt
de boerderij van de toekomst!”

INTERNATIONALE WERKNEMERS IN DE
TOEKOMSTIGE ARBEIDSMARKT VAN
REGIO WEST-BRABANT

Regio West-Brabant maakt werk
van vitaal platteland

Terugblik Ontwikkeldag
Ruimte en Mobiliteit

West-Brabantse gemeenten investeren
in verkeersprojecten

Thee-innovatiecentrum Brabant

"Wie klein is moet slim zijn!"

Informatie delen is de
sleutel tot succes

Minister volgt voor grootste deel
advies van samenwerkende overheden

Zelfrijdend busje in Drimmelen rijdt

Investering van 130 miljoen euro
in MKB Midden- en West-Brabant

Samenwerkende overheden
brengen advies aan minister
uit over Zuid-West 380 kV Oost
hoogspanningsverbinding

Dali: inzet van big data voor een
effieciëntere logistieke keten

West-Brabant volgt in
groene voetsporen met
ondertekening akkoord

Geslaagde vervolgstap
Regiodeal Rijk en Regio
Midden- en West-Brabant

Regio West-Brabant steunt
manifest 'Brabants Mozaïek
in ontwikkeling'

Werkgelegenheid West-Brabant
in 2018 gegroeid met 1,5%

Regio West-Brabant zet sterk in
op verdere ontwikkeling van
groene economie

Zilt, Zoet, Zalig West-Brabant

West-Brabantse gemeenten
investeren meer dan €4,7
miljoen in verkeersveiligheid
en bereikbaarheid

West-Brabant
beter bereikbaar

Nieuwsbrief
West-Brabant werkt

10 miljoen van Rijk
voor vernieuwingsprojecten
in Midden- en West-Brabant

Regio’s Midden- en West-Brabant:
samen versnellen, verslimmen
en verduurzamen

Toekomstperspectieven
Amergebied

Vrachtwagenparkeren;
dat doen we met zijn allen!

De 'Green Pellet':
basis voor een duurzamere wereld

Agri air:
vruchtbaar idee krijgt kans
om te rijpen

Provincie en Regio
West-Brabant
bereiken akkoord
over bedrijventerreinen

Biobased gewassen:
duurzaam, regionaal
en toekomstgericht

10.000 kilometer wandelen
in Brabant met
nieuwe wandelkaarten

Opleidingssubsidie Sectorplan
helpt 400 mensen aan werk

Netwerkbijeenkomst over
de Economische ambitie
West-Brabant

Contract Deeltaxi West-Brabant
met 2 jaar verlengd

Logistieke sector kiest opnieuw
West-Brabant tot sterkste
logistieke regio

De ontwerpbegroting 2019
in een nieuw jasje!

Regio West-Brabant biedt
‘Groene troefkaart
klimaatadaptatie’ aan

Brabant celebrates food

'Je bent wat je eet'
Over de kunst van voedsel

Nieuw regionaal Zorgpact
ondertekend in West Brabant

Fietsen? West-Brabant is
'the place to be'

Merendeel van subsidies
Sectorplan West-Brabant
uitgekeerd aan logistieke sector

320 plaatsingen
Techniek en Logistiek

Regionaal
Human capital aanvalsplan

Trein tussen Breda en Belgie
rijdt!

Brabantbrede aanpak
voor problematiek
vrachtwagenparkeren

‘In W-B pakken we
problemen
ook daadwerkelijk aan’

Nieuwe fietskaarten
Brabants knooppuntennetwerk

BrabantStad intensiveert
samenwerking

Vuelta in 2020
mogelijk in Breda en
West-Brabant

Het verhaal van Regio West-Brabant
in een korte animatie!

We Are Food
Brabant Europese Regio
van de Gastronomie in 2018

Boaz Adank:
‘West-Brabant heeft de ambitie
om nog een tandje bij te zetten’

We Are Food
Foods & Boots