Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van regio West-Brabant

Aan de slag met vraagstukken rondom arbeidsmigratie

 

De aanbevelingen uit het onderzoek ‘Internationale werknemers in de toekomstige arbeidsmarkt van regio West-Brabant’  zijn in de commissie van advies Ruimte & Economie besproken. Deze aanbevelingen geven handvatten om knelpunten aan te pakken. Thomas Zwiers: “Arbeidsmigranten zijn NODIG voor de regionale economie, maar er zijn ook uitdagingen die op verschillende tafels besproken moeten worden.” De bestuurders in de commissie van advies beamen dat, zo bleek op 6 november.

 

Integrale aanpak

Aanleiding van het onderzoek naar arbeidsmigratie was het verwachte tekort op de arbeidsmarkt door ontgroening en vergrijzing. Het onderzoek geeft acht aanbevelingen. Deze zijn gericht op opleiding en bijscholing, huisvesting, automatisering en de acquisitie van bedrijven. De bestuurders zijn enthousiast:  het onderzoek geeft uiteenlopende aanbevelingen die aansluiten bij onder andere: de regionale topsectoren, de subregio’s wonen en het Actieprogramma RWB 2019-2023 (‘Binden en boeien arbeidskrachten’, ‘Verbinden onderwijs – bedrijfsleven’, ‘Regionale afspraken bedrijventerreinen’). De bedoeling is dat de verschillende aanbevelingen op de juiste tafels worden opgepakt. Denk hierbij aan gemeenten, bedrijven, uitzendbureaus en andere overheden.

 

De aanbevelingen uit het onderzoek op een rijtje:

·         De inrichting van overlegtafels arbeidsmigranten tussen onder meer gemeenten

          en bedrijven;

·         Het aanscherpen van de acquisitiestrategie nieuwe vestigingen;

·         Stel bij vestiging van nieuwe bedrijven vooraf een plan op t.a.v. flexibele

          woonruimte;

·         Ontwikkel voldoende bijscholings- en opleidingsmogelijkheden op Mbo-niveau;

·         Vergroot de aantrekkings- en bindingskracht van de regio voor middelbaar en hoger

          opgeleiden;

·         Bind middelbaar en hoger opgeleiden aan de regio;

·         Verken de bereidheid tot investeren van West-Brabantse bedrijven in het aantrekken

          van internationaal technisch talent in samenwerking met het hoger onderwijs;

·         Bouw aan een infrastructuur in de regio die bedrijven helpt bij automatiserings- en

          digitaliseringsvraagstukken.

 AFBEELDING SCOPE THEMA

 

 

Meer informatie leest u in het onderzoek . Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Bregje Poelman, themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt, Regio West-Brabant, bregje.poelman@west-brabant.eu.

 

Betrokken bestuurder
Thomas Zwiers, Voorzitter Commissie van Advies Arbeidsmarkt- Regio West-Brabant, wethouder gemeente Moerdijk.