Commissies van advies stemmen in met procesvoorstel Regionale afspraken bedrijventerreinen

De Commissies van advies Ruimte en Economie stemmen in met het procesvoorstel Regionale afspraken bedrijventerreinen. De provincie Noord-Brabant vraagt om in deze regionale afspraken verbindingen te leggen met andere grote maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, het terugdringen van de stikstofdepositie op natuurgebieden, mobiliteit en bereikbaarheid, locaties voor grootschalige mestverwerking, de transitie in de landbouw en de transformatieopgaven. De nieuwe regionale afspraken worden tijdens de West-Brabantse Ontwikkeldag op 29 november 2019 gemaakt.

 

Een eerste stap in de aanpak is een ronde langs de colleges om lokale inzichten vanuit de praktijk op te halen als input voor de invulling van de afspraken.

 
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Eveline Riedé, adviseur Economie, Regio West-Brabant, eveline.riede@west-brabant.eu.