Topsector Creatieve Dienstverlening in West-Brabant

Commissie van advies Economie positief over financiering triple helix programma in 2020 en 2021

 

De Economic Board West-Brabant heeft Creatieve Dienstverlening aangewezen als topsector voor  regio West-Brabant. De afgelopen periode heeft REWIN hierop de contouren voor een triple helix (samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs) programma ontwikkeld.

 

Creatieve Dienstverlening als aanjager voor regionale economie

De sector vormt een aanjager van innovatie en levert creatieve oplossingen voor andere sectoren. Met haar denk- en verbeeldingskracht draagt creatieve dienstverlening bij aan vernieuwing en verduurzaming in de traditionele(re) bedrijven en sectoren in heel West-Brabant.

 

Het programma doet dit door:

  • Samenwerking en cross-overs te stimuleren;
  • Bij te dragen aan het verbinden, verslimmen en verduurzamen van alle (top)sectoren;
  • Te dienen als ‘zuurstof voor de regio’ waar het gaat om nieuwe kansen en mogelijkheden.

 

Op 4 november heeft de commissie van advies positief geadviseerd over de financiering van het triple helix programma Creatieve Dienstverlening in 2020 en 2021. Dit wordt gedaan uit de reserve voor de uitvoering van het programma Kennisdiensten. Het algemeen bestuur neemt op 4 december hierover een besluit.

 

Samen werken aan de opgaven
De financiering van de triple helix programma’s voor de topsectoren loopt via RWB. De uitvoering ligt bij REWIN. Met het RWB-Actieprogramma 2019-2023 dragen we bij aan het realiseren van de regionale economische ambitie.

 

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met Bregje Poelman, themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt, Regio West-Brabant, bregje.poelman@west-brabant.eu

 

Betrokken bestuurder

Boaz Adank, voorzitter commissie van advies Economie, wethouder gemeente Breda