Convenant kantoren

In 2017 is de nota ‘Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant’ vastgesteld. Deze nota is in lijn met de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ en geldt voor alle gemeenten in West-Brabant. Deze nota toont het toekomstige vraag en aanbod van kantoren in West-Brabant.


Regio West-Brabant voert deze nota uit. We zien dat de markt voor kantoren anders is dan die van detailhandel en bedrijventerreinen. De vijf kantoorgemeenten, Breda, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Roosendaal en Oosterhout proberen al jaren de overcapaciteit te verminderen. Dit proces loopt nog steeds. Een regionale aanpak heeft hierbij geen meerwaarde voor de gemeenten. Wel is het belangrijk om deze ontwikkelingen te monitoren. Vraag en aanbod moeten uiteindelijk meer in evenwicht zijn. Om bovenstaande waar te maken is ook een regionaal kantorenakkoord gesloten. 

 

Overaanbod en leegstand aanpakken

Het hoofddoel van het convenant is een goed werkende kantorenmarkt in de regio. Tot nu toe werkte deze markt onvoldoende. Bestaande middelen en de normale marktwerking leidden niet tot het gewenste resultaat. Een ‘goed functionerende kantorenmarkt’ betekent een kantorenvoorraad met weinig overaanbod of leegstand. Bovendien moet deze meer voldoen aan de vraag uit de markt. Het probleem geldt vooral voor de eerdergenoemde vijf kantoorgemeenten. Doel van het convenant is dat alle gemeenten zich inzetten om overaanbod en leegstand aan te pakken.


Kantoormeters waar geen vraag naar is moeten uit de markt. De overige gemeenten zijn voorzichtig bij het toevoegen van nieuwe kantoorruimte. Breda is de belangrijkste gemeente die aan de (inter)nationale vraag naar kantoorruimte in de regio kan voldoen.


Betrokken bestuurder

Boaz Adank

Wethouder
Gemeente Breda

Contactpersoon
Downloads