Social Return

Social Return (SR) is een kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij werkgevers. Doel: ervoor zorgen dat de investering van de gemeente een sociale winst oplevert. 


Dit doen we bijvoorbeeld met nieuwe (leer)werkplekken en stageplaatsen voor deze doelgroep. Iedere West-Brabantse gemeente heeft een eigen beleid en uitvoering rondom Social Return.

 
Het rpA heeft besloten om Social Return tussen regio’s uit te spreiden (en niet per gemeente). Dit sluit aan op de regionale dienstverlening van werkgevers. Met deze samenwerking zorgen we voor een positiever economisch en sociaal resultaat. Als gemeenten richten we ons op opdrachtnemers met eenzelfde beleid en aanpak. Herkenbaar én het leidt tot het beste resultaat.

 
We onderzoeken hoe we beleidsmatig en uitvoerend het proces kunnen vastleggen. Hierdoor kan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de subregio blijven. Bovendien onderzoeken we uitbreidingsmogelijkheden van de toepassing van Social Return.

 

Wat gaan we doen?

  • Onderzoeken of een standaard SR-beleid voor de achttien gemeenten haalbaar is.
  • Uitbreiden van de SR-toepassing binnen alle inkoop- en subsidieverbanden binnen de gemeenten. Dit met een bepaald minimum-/drempelbedrag. Denk hierbij aan de aansluiting met WMO en Jeugdzorg.
  • Stimuleren van sociaal verantwoord ondernemen. Een van de onderzoeksrichtingen is de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). En wat is de relatie met andere lopende initiatieven zoals Brabants Beste?
  • Benutten van SR met creatieve oplossingen (naast de primaire invulling van werkplekken). Hoe? Met bijdragen aan gemeentelijke maatschappelijke initiatieven of andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  •  Afspraken rondom SR borgen en werkend krijgen met het Werkgevers Service Punt (WSP) in de subregio.


‘Regionaal gaan we voor een duurzaam, krachtig en toekomstbestendig beleid omtrent sociaal ondernemen!’

 

Wat staat er in 2017, 2018 en 2019 op de planning?

  • Toepassing van een instrument/werkwijze binnen de regio. Gericht op brede stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • De werkwijze per subregio samenbrengen binnen de regio. Minimaal op het niveau zoals de werkgevers dit aanpakken.
  • 100% van de SR-waarde van alle gemeentelijke aanbestedingen en subsidies invullen. Het volledige bedrag besteden we aan maatschappelijke investeringen binnen onze regio. Focus blijft liggen op de inzet van mensen met een bijstandsuitkering op arbeidsplaatsen. En dus op uitstroom uit de uitkering.

Contactpersoon
Downloads