BeroepenNavigatie

Het project BeroepenNavigatie biedt werkzoekenden de kans om ervaring op te doen. Ervaring met beroepen waar specifiek voor deze regio vraag ligt. Of waar zij minder kennis over hebben. Of waarvan het imago (bijvoorbeeld techniek) minder goed is. Wij stimuleren werkzoekenden te kiezen voor beroepen met goede mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Waarom kiezen (jonge) werkzoekenden te weinig voor beroepen met juist goede vooruitzichten? Vaak is het de onbekendheid met het werk en van de baanmogelijkheden.

 

Kansrijke beroepen

Hoofddoel van dit project is dat 90 deelnemers zich oriënteren op de kansrijke beroepen in de regio. De deelnemers kunnen hiermee kiezen voor een passend (opleidings)traject met toekomstperspectief. Dit kan leiden naar werk, maar men kan ook direct starten met werk. Via programma’s in tenminste twee belangrijke sectoren maken werkzoekenden kennis met kansrijke beroepen. Dit zijn beroepen uit de 'Gouden Lijst'. Eventueel aangevuld met kansrijke beroepen in de topsectoren maintenance, biobased economy en logistiek.

 

Voor alle gemotiveerde werkzoekenden

Voor deelname aan het project BeroepenNavigatie zijn er weinig eisen. In principe kunnen alle gemotiveerde werkzoekenden dit programma doorlopen. Voor toelating moet men mentaal en fysiek in staat zijn en minimaal 3 dagen per week beschikbaar. Dit kunnen werkzoekenden zijn die ingeschreven staan bij de gemeente of UWV. 


Ook met werkloosheid bedreigden (van werk naar werk), NUO’ers (Niet Uitkerings Ontvangers, beter bekend als NUG’ers) en jongeren (VSV’ers: voortijdige schoolverlaters) komen in aanmerking.


Voor de uitvoering is een ontwikkel-/klankbordgroep ingericht. Onder leiding van Calibris Advies hebben de volgende partijen hieraan deelgenomen: 

  • RWB
  • Ace (HRM-netwerk)
  • Atea
  • Leerwerkadvies
  • RBL
  • ROC WB
  • SBB
  • Werk en Vakmanschap 


De klankbordgroep had inhoudelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit project. Daarnaast bij de bijsturing en verbinding van andere aansluitende initiatieven in de regio.


Contactpersoon:
Thea van Rijbroek, bestuurder sectorgroep Zorg

T. 06 1494 0965

E. t.van.rijbroek@calibrisadvies.nl


Betrokken bestuurder

Marianne de Bie

Wethouder
Gemeente Breda

Contactpersoon

Astrid Persons

Regio West-Brabant
(076) 502 72 08 l 06 13 29 61 24
astrid.persons@west-brabant.euDownloads