Sectorplan West-Brabant

 

In onze regio zijn veel ontwikkelingen van invloed op de duurzame arbeidsmarktsituatie in West-Brabant. Er zijn negatieve ontwikkelingen zoals de sluiting van enkele grote werkgevers (Philip Morris). Hierdoor hebben veel mensen hun baan verloren. Tegelijk zijn er positieve gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van vliegtuigonderhoud rond vliegbasis Woensdrecht. In deze sector verwachten we de komende jaren meer werkgelegenheid.

 

Taskforce ‘Economische structuurversterking’

Bovengenoemde ontwikkelingen waren aanleiding voor de taskforce ‘Economische structuurversterking’. Gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant is de voorzitter van deze taskforce. Belangrijkste opdracht: de opstelling van een actieplan (sectorplan). Een plan dat inspeelt op de arbeidsmarktontwikkelingen in West-Brabant. Bovendien moet het aansluiten bij de drie innovatieve topclusters in Zuidwest-Nederland:

 • maintenance 
 • logistiek
 • biobased economy

 

Doel

Met betrokken partners binnen twee jaar een sterkere en duurzamere regionale economie realiseren. Belangrijk onderdeel is een regionaal sectorplan. Dit sectorplan richt zich op negen specifieke aandachtsgebieden en kent veelbelovende acties zoals: 

 • De ontwikkeling van een sterk onderhoudscluster in samenhang met het Dutch Composite Maintenance Center in Woensdrecht.
 • Een verdere samenwerking tussen regionale partijen in de bouwsector.
 • Versterking van het Aerospace en Maintenance cluster. Basis is de samenwerking tussen het Logistiek Centrum Woensdrecht van Defensie en diverse bedrijven. Hierdoor kunnen zij orders voor onderhoud aan de F-35 binnenhalen. Daarnaast is er zo ruimte voor nieuwe luchtvaartinitiatieven en -innovaties.
 • De ontwikkeling van een MKB-programma dat de samenwerking tussen grote bedrijven en het MKB moet versterken. 

 

Het sectorplan moet leiden tot:

 • een betere concurrentiepositie van de genoemde sectoren.
 • een toename van het aantal arbeidsplaatsen.
 • een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
 • een toename van (buitenlandse) investeringen in bedrijven.
 • een duurzame economie.


Het sectorplan West-Brabant kent vier maatregelen om mensen aan het werk te krijgen én te houden:

 • acquisitie deelnemers
 • aanbodgerichte activiteiten 
 • omscholing 
 • bijscholing


Deelnemers kunnen meedoen aan scholingsactiviteiten die aansluiten bij de behoeften van de betreffende werkgever. Feitelijk is er sprake van baangarantie nadat de deelnemer zijn opleiding met succes heeft afgerond. Wie het hele traject (van werving en selectie tot en met succesvolle afronding van de opleiding) heeft doorlopen kan rekenen op een baan.

 
In totaal is dit sectorplan gericht op de invulling van 320 moeilijk vervulbare vacatures. De totale begroting voor deze maatregelen bedraagt € 3.668.000 excl. overheadskosten. De uitvoeringsperiode van het sectorplan West-Brabant is van 1 januari 2016 tot 31 december 2017.


Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Burgemeester
Gemeente Woensdrecht

Contactpersoon

Katelien Groenendijk

(076) 502 72 66
katelien.groenendijk@west-brabant.euDownloads