715 baanafspraken

Het Werkgeversservicepunt (WSP) is een netwerkstructuur van:

 • de West-Brabantse gemeenten
 • de drie Sociale Werkbedrijven
 • UWV

 

Een van de opdrachten voor het WSP is het realiseren van 715 baanafspraken in West-Brabant. Onder de doelgroep vallen:

 • mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen;
 • mensen met een Wsw-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening);
 • Wajongers met arbeidsvermogen.

 

Mensen met een Wsw-indicatie en Wajongers hebben de eerste jaren voorrang bij plaatsing op de afgesproken extra banen. Dat hebben gemeenten en sociale partners met elkaar afgesproken. UWV gaat een doelgroepregister bijhouden. Hierin staan de mensen die tot genoemde doelgroep behoren. Werkgevers kunnen UWV vragen of iemand tot de doelgroep behoort.

 

Hoe behalen we deze 715 baanafspraken?

Een goedwerkend WSP is cruciaal om het aantal van 715 te behalen. Maar ook om in de toekomst mensen met een arbeidsbeperking te blijven plaatsen. Het WSP wil het beste werkgeversservicepunt van Nederland worden. Hiervoor heeft het WSP de volgende activiteiten gepland:

 • een goed leveringsproces;
 • matching van vraag en aanbod in één systeem;
 • versteviging van het merk WSP West-Brabant;
 • één merk in de markt en professionaliseren van de inbound marketingstrategie om de vindbaarheid te vergroten;
 • verbeteren van de werkprocessen rondom telefoon en website;
 • extra opleiden en inzetten op de inclusieve bedrijfsanalyse (herinrichten van werkprocessen om nieuwe posities laten ontstaan zodat iemand uit de doelgroep geplaatst kan worden);
 • inzichtelijk krijgen en verbeteren van de klanttevredenheid door een mystery guest onderzoek;
 • toepassen van het werkproces doelgroepregister in de netwerkorganisaties die deelnemen aan het WSP West-Brabant;
 • aandachtspunten menukaart oppakken en toepassen;
 • het marktbewerkingsplan inzetten.

Betrokken bestuurder

Marianne de Bie

Wethouder
Gemeente Breda

Contactpersoon

Eva Jeremiasse

Secretaris regionaal Werkbedrijf West-Brabant
Regio West-Brabant
06 81 12 14 87
eva.jeremiasse@west-brabant.euDownloads