Zorgpact

In West-Brabant zijn veel partijen actief op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Evenwicht tussen vraag en aanbod binnen deze sector is voor hen belangrijk. Een regionale visie op de toekomstige uitdagingen in de West-Brabantse zorgsector ontbreekt nog. ‘Langer thuis wonen’ is een van de belangrijkste trends. Met een regionaal Zorgpact brengen we deze ontwikkeling gedetailleerd in kaart. Dit is de basis voor een gericht activiteitenplan in samenwerking met de diverse partijen.

 

Het Zorgpact is een landelijk initiatief. Doel? Betere zorg voor iedereen. Hoe? Met goed opgeleide en kundige zorgprofessionals. Nu en in de toekomst. Het landelijk Zorgpact is een samenwerking van de ministeries VWS en OCW. Het dient als aanjager voor de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid in de regio’s. Ook stimuleert het partijen duurzaam te investeren.

 

Via een regionaal Zorgpact stimuleren we een gezamenlijke aanpak. Doel? Betere zorg op maat én goed opgeleid – toekomstbestendig – personeel. Landelijk stimuleert men een brede insteek waarbij ook welzijn aandacht krijgt. De West-Brabantse aanpak sluit daar dus prima op aan.

 

Plan van aanpak

De aanpak van het regionale Zorg- en Welzijnspact West-Brabant bestaat uit drie onderdelen:

Fase 1: Zicht op huidige situatie

Fase 2: Zicht op toekomstige situatie

Fase 3: Activiteitenplan 2017-2020

 

In de praktijk kunnen de werkzaamheden en activiteiten van de verschillende fases elkaar overlappen. Om deze aanpak tot een succes te maken moet er draagvlak bij de partners zijn. De rol en invulling van de stuurgroep is voorwaardelijk voor het draagvlak. Dus ook voor de opzet en uitvoering van dit project. RWB regelt de inrichting van de stuurgroep. Ook de formele communicatie met de partners/belanghebbenden loopt via RWB en/of de stuurgroep.


Betrokken bestuurder

Miriam Haagh

Wethouder
Gemeente Breda

Contactpersoon

Astrid Persons

Regio West-Brabant
(076) 502 72 08 l 06 13 29 61 24
astrid.persons@west-brabant.euDownloads