Arbeidsmigranten

Eind 2012 ondertekende Regio West-Brabant de ‘Nationale Verklaring van partijen betrokken bij de (tijdelijke) huisvesting van EU-arbeidsmigranten’. Om meer inzicht te krijgen in de aantallen werkzame- en woonachtige EU-arbeidsmigranten in de regio is daarop een onderzoek gestart.

 

Uit dit onderzoek ‘Quick - scan Arbeidsmigranten Regio West-Brabant 2013’ blijkt dat in West-Brabant ongeveer 23.000 arbeidsmigranten wonen. Daarvan zijn naar schatting 19.000 arbeidsmigranten economisch aan deze regio gebonden. Deze arbeidsmigranten zijn vooral werkzaam in sectoren zoals land- en tuinbouw, logistiek en transport, de zorg- en de bouwsector.

 

Huisvesting arbeidsmigranten in de regio
Doel van de regionale inzet op dit thema is dat in 2020 alle arbeidsmigranten goed, veilig en legaal gehuisvest zijn en participeren in de regio. Zo is ook de opgave voor huisvesting voor de regio duidelijk: 4750 gelegaliseerde plekken en 4750 nieuwe plekken zijn in 2020 gerealiseerd. RWB zet daarom in op huisvesting, participatie en handhaving huisvesting arbeidsmigranten.

 

Arbeidsmigranten zijn nodig
West-Brabant heeft te maken met vergrijzing en ontgroening. Hierdoor neemt het aantal beschikbare arbeidskrachten substantieel af. Op dit moment wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van de inzet van EU-arbeidsmigranten. Uit enquêtes bij de regionale bedrijven (2012) blijkt dat na 2020 het tekort aan arbeidskrachten nog verder gaat oplopen. Het aantal werkzame arbeidsmigranten loopt daardoor ook op; verwacht wordt dat 45.000 arbeidsmigranten nodig zijn in 2040. Krapte op de arbeidsmarkt betekent dus een verdubbeling van het aantal arbeidsmigranten dat hier vanuit andere delen van Europa komt werken. Deze migranten zijn niet alleen in economisch opzicht nodig; ze leveren bij vestiging in kleine kernen ook een bijdrage aan het versterken van de sociale structuur.

 

RWB ziet het als haar plicht te zorgen voor voldoende goede en legale huisvesting en voor een goede participatie. Daarover zijn afspraken gemaakt met de ministers Blok (ministerie Wonen) en Asscher (ministerie Sociale zaken en werkgelegenheid). De regio werkt in dit project samen met de ministeries, provincie, particuliere huisvesters, uitzendorganisaties en corporaties.

 

 


Betrokken bestuurder

Johan de Beer

Wethouder
Gemeente Zundert

Contactpersoon

Marja van Bers

Regio West-Brabant
(076) 502 72 30 l 06 21 15 00 61
marja.vanbers@west-brabant.euDownloads